Medewerkers stimuleren om zelf de regie te nemen over hun ontwikkeling? Hoe pak jij dat aan?

Medewerkers stimuleren om zelf de regie te nemen over hun ontwikkeling? Hoe pak jij dat aan?

Een baan voor het leven bestaat niet meer.  We werken langer door – ook in de SW – én moeten steeds nieuwe dingen leren. Om zelf te kunnen sturen op je duurzame inzetbaarheid is het belangrijk dat medewerkers meer regie nemen over hun eigen ontwikkeling. Dat geldt ook voor medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarkpositie. Voor deze groep is dit extra moeilijk omdat vertrouwen in eigen kunnen niet altijd sterk is ontwikkeld. Om zelfstandiger te worden is een stimulerende en veilige werkomgeving noodzakelijk.

SBCM is op zoek naar aanpakken die werken om eigen kracht en regie van medewerkers in de SW te versterken. Hoe pak jij dit aan? Wat zijn de werkende bestanddelen van de aanpak? En wat zijn de succes- en faalfactoren?

Om de kennis hierover te bundelen nodigen we je uit jouw aanpak te delen. In eerste instantie verzamelen we jullie ondervindingen. Later in het jaar organiseren we een of meerdere bijeenkomsten, gericht op het uitwisselen van ervaringen en onze collectieve kennis te verdiepen. De opbrengsten vertalen we in praktische, generieke handvatten voor begeleiders en coaches én de medewerkers in de SW zelf. Heeft jouw SW-bedrijf een goede aanpak of heb een tip van buiten jouw organisatie, laat het ons dat weten door een e-mail te sturen naar Paula Mensink: p.mensink@caop.nl.