Nieuw: apart arbodeel op SBCM-site met animaties

Nieuw: apart arbodeel op SBCM-site met animaties

Alle informatie over veilig en gezond werken in de SW is voortaan te vinden op het nieuwe arbogedeelte van de website van SBCM. Naast de Arbocatalogus SW staan hier praktische instrumenten, e-learnings en allerlei voorbeelden uit de praktijk.

Wat is een arbocatalogus?

In de Arbowet staat beschreven aan welke normen bedrijven moeten voldoen. In een arbocatalogus zijn die voor de belangrijkste arbeidsrisico’s vertaald naar praktische en concrete handvatten en oplossingen. Daarmee ondersteunt een arbocatalogus werkgevers en werknemers om invulling te geven aan het arbobeleid in hun branche. Je vindt er het wettelijk kader, de oplossingen en de beleidsmatige stappen. De Arbocatalogus SW is opgesteld met deskundigen uit het veld en goedgekeurd door de Inspectie SW. SW-bedrijven hoeven zo niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.


Korte animaties

Veilig en gezond werken is voor iedereen belangrijk. Daarom maken we van de belangrijkste arbeidsrisico’s korte animaties waarin in begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat het arbeidsrisico is en waarom aandacht ervoor belangrijk is. Deze animaties plaatsen we de komende tijd in de arbocatalogus. Deze catalogus  is ingedeeld naar de belangrijkste arbeids- en gezondheidsrisico’s, die SW-werknemers lopen tijdens het werk. Naast de animaties , vind je hier ook de praktische instrumenten die voor het betreffende arbeidsrisico zijn ontwikkeld. Zo is alle informatie eenvoudig te vinden. Neem een kijkje op www.sbcm.nl/arbo.

Doelgroepgerichte informatie

Samen met een werkgroep van arboprofessionals uit de SW kijken we hoe we de arbo-informatie nog beter toegankelijk kunnen maken voor verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan detacheringsconsulenten, accountmanagers, leidinggevenden, OR-leden en medewerkers. We gaan  dit onder andere doen aan de hand van arbovragen die (dagelijks) leven in de praktijk. We verzamelen en beantwoorden die met behulp van de Arbocatalogus SW. Zo ontstaat er een groeiende lijst met vragen en antwoorden die iedereen kan raadplegen. Wil je ons helpen? Deel dan de arbovragen die jij in de praktijk tegen komt met ons en meld ze via een formulier. Ook vragen over veilig werken in de 1,5-metersamenleving zijn welkom.  

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met:
Diana Lettink, projectleider SBCM
E d.lettink@caop.nl
M 06 22 09 56 34