Ook 5 jaar na Taalakkoord blijft aandacht voor taal nodig

Ook 5 jaar na Taalakkoord blijft aandacht voor taal nodig

Vijf jaar geleden ondertekenden SBCM en negen sociale werkbedrijven het Taalakkoord Werkgevers. Hoe staat het nu met de ambitie om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren? Hierover lees je in een artikel in het SW-Journaal van 1 februari.

In het artikel komt Gera de Vries aan het woord, coördinator Taalakkoord. ‘De ambitie was dat eind 2019 minimaal 300 werkgevers, taalaanbieders en brancheorganisaties zouden deelnemen aan het Taalakkoord. Dat is gelukt,’ vertelt ze. ‘Via het netwerk van het Taalakkoord kunnen werkgevers met een specifieke vraag terecht bij de taalaanbieders in hun regio.’

Oefenen met e-learnings bij WVS

Vanuit de SW-sector zijn nu 21 bedrijven aangesloten bij het Taalakkoord. Omdat zij de behoefte hebben kennis met elkaar te delen, organiseert SBCM sinds 2016 de Kennisgroep Taal SW. WVS is een van de SW-bedrijven die is aangesloten bij het Taalakkoord en deelneemt aan de kennisgroep. Bij het bedrijf loopt een pilot waarin SW-medewerkers taal oefenen via e-learnings op Oefenen.nl en de WERK-portal.nl. In het artikel vertelt Cockie van de Kamer van WVS daar meer over.

Lees het artikel uit het SW-Journaal.

Ook aansluiten bij het Taalakkoord of bij de kennisgroep Taal SW? Kijk op www.sbcm.nl/taal.