Verslag online inspiratiesessie: wat kunnen bibliotheken betekenen voor SW?

Verslag online inspiratiesessie: wat kunnen bibliotheken betekenen voor SW?

Op donderdag 29 oktober organiseerde SBCM samen met de Koninklijke Bibliotheek de online inspiratie-bijeenkomst: ontdek wat de bibliotheek voor jouw SW-bedrijf kan betekenen. Tijdens de bijeenkomst deelden verschillende sprekers mooie praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen SW-bedrijven en bibliotheken.

Bibliotheken ondersteunen SW-bedrijven op verschillende manieren bij het versterken van basisvaardigheden van medewerkers. Zo organiseren bibliotheken in het hele land cursussen of helpen ze mensen met vragen over de digitale overheid. Ook het omgekeerde komt voor: SW-organisaties ondersteunen bibliotheken door bijvoorbeeld een taaltraining te geven. Tijdens de bijeenkomst boden drie praktijkvoorbeelden inspiratie.

Praktijkvoorbeeld 1: Biblioplus en IBN

Een jaar geleden is sociaal werkbedrijf IBN gestart met een NT1-cursus. De openbare bibliotheek in Cuijk, Biblioplus, en IBN werken hierin samen. Medewerkers van Sociaal werkbedrijf IBN gaan namelijk naar Biblioplus om samen met ook niet-SW-medewerkers deze cursus te volgen. Wil jij hier meer over weten? Bekijk hieronder de video waarin Karin Hoppenbrouwers van de bibliotheek in Cuijk en Harm van Zutphen van het sociaal werkbedrijf IBN vertellen over hun samenwerking.

Praktijkvoorbeeld 2: Bibliotheek van Deventer en KonnecteD

Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen de Bibliotheek van Deventer en KonnecteD. Patricia Poelmann van Bibliotheek Deventer en Judith Brouwer van KonnecteD vertelden over de pilot die beide organisaties zijn gestart. Zo’n 10 medewerkers van KonnecteD krijgen 2 maal per week in werktijd les bij KonnecteD in huis en doen daarnaast huiswerkopdrachten. Medewerkers van de bibliotheek begeleiden de deelnemers. De 10 deelnemers hebben allen een achterstand in taal- en soms digitale vaardigheden. Ze vallen onder het zogenaamde NT1-niveau. Voorwaarde voor deelname is dat cursisten leerdoelen hebben en zichzelf verplichten om er tijd aan te besteden. De formule werkt goed, de deelnemers leren in de pauze en zijn trots als ze dat thuis ook doen. Handschriften worden netter, mensen worden beter in spelling en letten bijvoorbeeld op hoofd- en kleine letters.

Praktijkvoorbeeld 3: Bibliotheek Kennemerwaard en WNK

Raymond Westenberg van Bibliotheek Kennemerwaard en Annabel Grooteman van WNK vertelden hoe beide organisaties samen een leerplein hebben opgezet. Het Taalhuis van Bibliotheek Kennemerwaard draagt hier aan bij en verzorgt bij WNK iedere dinsdagmorgen het Leerplein. Het doel is om mensen zelfredzamer te maken en meer zelfvertrouwen te geven door hen meer ontwikkeling te bieden. Onder werktijd kunnen ze een uur werken aan hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden.

Interesse in mogelijke samenwerking?

Wil je zelf in contact komen met een bibliotheek in jouw regio om een mogelijke samenwerking te onderzoeken? Mail ons dan via info.sbcm@caop.nl. We brengen je graag met behulp van de Koninklijke Bibliotheek in contact!