Verzuim in de SW stijgt. Wat is de invloed van corona?

Verzuim in de SW stijgt. Wat is de invloed van corona?

Het verzuim van medewerkers met een dienstverband in de SW is gestegen van 13,7% naar 14,4%. Ook de gemiddelde verzuimduur is verder opgelopen en ligt nu op 33 dagen. Dit blijkt uit de Verzuimbenchmark SW waarin de verzuimgegevens van 62 SW-bedrijven tot en met het tweede kwartaal van dit jaar zijn geanalyseerd. We hebben ook gevraagd naar de invloed van corona op verzuim.

Deze editie van de benchmark vond plaats in een bijzondere tijd, vanwege Covid-19. Om de effecten daarvan op het verzuim in de SW beter te kunnen duiden, zijn managers P&O in de sector gevraagd naar de verwachte effecten van Covid-19 op het verzuim.

Corona en ziekmelden

De uitvraag vond plaats voor de uitbraak van de tweede golf. Op dat moment geeft ruim de helft van de respondenten (55%) aan dat een deel van hun medewerkers die niet ziek zijn, nog thuis zit. 11% van de respondenten geeft aan dat iedereen wel werkt, maar minder dan voorheen. Ongeveer een derde meldt dat iedereen weer volgens het rooster aan de slag is.

Bijzonder verlof in plaats van ziekteverzuim

Veel SW-bedrijven die medewerkers preventief thuishielden of -houden, hebben dit geregistreerd onder ‘bijzonder verlof’ of ‘vrijgesteld van werk’ en dus niet onder ziekteverzuim. Wel geeft 40% van respondenten aan dat medewerkers ziekgemeld zijn bij milde klachten. Dat zijn klachten waarbij men in andere omstandigheden wel zou gaan werken. 6% van de respondenten geeft aan dat medewerkers soms zijn ziekgemeld omdat zij of hij in contact was geweest met iemand met Covid-19. Eenzelfde percentage geeft aan dat te hebben gedaan omdat de medewerker tot een risicogroep behoorde. Ook meldde 6% van de respondenten medewerkers ziek omdat instanties voor begeleid wonen hun cliënten thuishielden.

De invloed van Corona op het verzuim

Ongeveer de helft van respondenten verwachtte ten gevolge van Covid-19 een daling van het korte verzuim. Dat komt doordat (veel) medewerkers zijn vrijgesteld (geweest)van werk. Hierdoor waren er simpelweg minder mensen aan het werk. Een derde van de bevraagde P&O-managers verwachtte juist een stijging van het verzuim. Als redenen hiervoor vermeldden ze dat medewerkers zich ziek zouden melden met reële klachten en/of angst voor besmetting. Andere redenen zijn achteruitgang in gezondheid door uitgestelde zorg en het achterblijven in herstel doordat re-integratietrajecten stil zijn gevallen. Overigens geldt: hoe langer de verzuimduur, hoe kleiner de verwachtte invloed van Covid-19 hierop.

Zorgen voor de toekomst

Aan de managers P&O is gevraagd of en welke effecten zij verwachten voor de toekomst. Voor de uitbraak van de tweede golf bleken er al zorgen zijn voor de negatieve gevolgen van het stilvallen van re-integratietrajecten. Ook verwacht men psychische klachten en eenzaamheid als de maatregelen tegen Covid-19 langdurig (blijven) bestaan.

Lees meer in de factsheet

Wil je meer weten over de ontwikkelingen in verzuim, de verschillen in verzuim tussen verschillende doelgroepen en bijvoorbeeld de invloed van de vergrijzing op het verzuim? Bekijk dan hier alle informatie in de factsheet.

Over de verzuimbenchmark SW

De verzuimbenchmark wordt twee keer per jaar uitgevoerd. Deelnemende SW-organisaties ontvangen naast de factsheet ook een individuele terugkoppeling waarmee ze hun eigen verzuim af kunnen zetten tegen dat van andere SW-organisaties. Heb je vragen over de verzuimbenchmark of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Diana Lettink van SBCM (d.lettink@caop.nl) of met Joran de Does van Cedris: (jdedoes@cedris.nl).