Verzuim SW in 2019 nagenoeg gelijk aan 2018

Verzuim SW in 2019 nagenoeg gelijk aan 2018

De landelijke verzuimcijfers 2019 uit de SW zijn bekend. Het verzuim bleek in 2019 nagenoeg gelijk aan 2018. Daarmee doorbreekt de sector sinds een aantal jaar de stijgende lijn en dat is goed nieuws. De verzuimcijfers zijn gepubliceerd in een factsheet en teruggekoppeld aan deelnemende bedrijven.

Verzuim stabiel

De gemiddelde verzuimfrequentie in 2019 is 14,1% (was 14,0%) en de gemiddelde verzuimfrequentie is 1,8, net als in 2018. Gemiddeld zijn medewerkers wel iets langer ziek, de verzuimduur is 32,6 dagen. In 2018 ging het om 30,2 dagen.

Verzuim en leeftijd

Sinds 2019 biedt de verzuimbenchmark ook inzicht in het verzuim van gesubsidieerde medewerkers uit de Participatiewet, met een uitsplitsing naar nieuw beschut werk. In de factsheet van 2019, is goed te zien wat het effect is van het afsluiten van de Wsw per 2015: 45% van de Wsw-medewerkers is 55 jaar of ouder (bijna driekwart is 45-plus). Daarentegen is de nieuwe instroom in beschut werk gemiddeld veel jonger: 43% is jonger dan 25 jaar.

Oudere werknemers melden zich in het algemeen minder vaak ziek, maar als zij zich ziek melden is dat vaak voor langere duur. Het verzuim van Wsw- medewerkers van 55 jaar en ouder stijgt langzaam en ligt inmiddels op 17,4%. De verzuimfrequentie in deze leeftijdsklasse is ongeveer gelijk (gemiddeld is men net iets minder dan 2 keer per jaar ziek, namelijk 1,89). Maar de duur van het verzuim blijft fors en is licht gestegen: gemiddeld zijn Wsw-medewerkers 35 dagen per jaar ziek.

Aandacht voor ouder wordende Wsw-medewerkers

De nieuwe verzuimcijfers benadrukken nogmaals het belang voor SW-bedrijven om in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van de ouder wordende groep van Wsw-medewerkers. Als de beschreven trend doorzet, dan zit straks één op de vijf medewerkers ruim een maand per jaar ziek thuis. Om dat te voorkomen is meer aandacht dan nu nodig om te zorgen dat medewerkers gezond en met plezier het pensioen halen.

Lager verzuimpercentage bij P-wet

Niet alle bedrijven hebben dienstverbanden P-wet en/of ze kunnen dat niet rapporteren. Ook zijn de aantallen dienstverbanden P-wet nog niet zo groot (9% van de gerapporteerde dienstverbanden). Nieuw beschut werk komt nog minder voor (4%). De verzuimcijfers voor deze groepen zijn gebaseerd op kleine groepen en dus nog weinig robuust. Ook is de nieuwe instroom jonger. Het verzuimpercentage van deze groepen ligt dan ook lager dan van de Wsw-medewerkers (respectievelijk 10,7 en 15,4%).

Meer informatie

SBCM organiseert en ondersteunt verschillende activiteiten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en het verzuim omlaag te brengen. Via de themapagina Verzuim en de themapagina Integrale aanpakken duurzame inzetbaarheid op de website van SBCM vind je nuttige informatie voor werknemers (zoals een e-learning) en voor werkgevers (zoals een toolbox met communicatiemateriaal).

Alle SW-bedrijven die hebben deelgenomen aan de benchmark verzuim, hebben een terugkoppeling op maat ontvangen voor de eigen organisatie. Heb je nog vragen over dit thema? Neem dan contact op met Diana Lettink, projectleider SBCM.
E: d.lettink@caop.nl
T: 06 22 09 56 34