Visie Anders mobiel leren beschikbaar, denk mee over het vervolg

Visie Anders mobiel leren beschikbaar, denk mee over het vervolg

Welke nieuwe vormen van (mobiel) leren kunnen we inzetten om SW-medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling? In 2019 dachten we daarover na met professionals en SW-medewerkers. Er is nu een visiedocument en vanuit die visie testen we in 2020 een aantal tools.

Veel bedrijven maken al gebruik van de e-learningprogramma’s in de WERK-portal.nl. Deze programma’s zijn qua vorm en inhoud meer geschikt voor oefenen op de pc of tablet. Aanvullend willen we ook online tools ontwikkelen die te gebruiken zijn via de smartphone, tablet en social media. Daarvoor vroegen we jullie om mee te denken.

Uitkomst sessies en vragenlijst

Eind 2019 leverden professionals van circa 25 SW-bedrijven input voor een onderwijsvisie Anders mobiel leren. Dit gebeurde in een estafettereeks van drie sessies over persona’s, learner journeys en didactische uitgangspunten.  In drie andere sessies leverden SW-medewerkers ideeën aan. En ruim 300 SW-medewerkers vulden een vragenlijst in.

Hieruit bleek dat veel medewerkers beschikken over een smartphone  en dat de smartphone kansen biedt om ingezet te worden als leermiddel op de werpplek. Mobiel leren is vooral geschikt voor korte leermomenten en ook zeer geschikt voor het ondersteunen van de medewerkers op de werkplek. Hiermee wordt leren nog toegankelijker, flexibeler en beter behapbaar.

Visiedocument en presentatie

Met alle input uit de sessies hebben we een visiedocument ontwikkeld. Ook zijn de uitkomsten gepresenteerd tijdens een workshop op het congres De Professional Centraal (bekijk hier de PowerPointpresentatie. Vanuit de nieuwe visie Anders mobiel leren ontwikkelen en testen we in 2020 een aantal tools om SW-medewerkers te ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling.

Doe jij mee met het vervolg?

Bij de definitieve keuze voor tools spelen verschillende aspecten mee, zoals de ontwikkelduur, kosten en de eenvoud van implementatie.  Wil je meedenken in de ontwikkelfase of wil jouw bedrijf als pilot fungeren in de testfase? Laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar projectleider Paula Mensink: p.mensink@caop.nl

ESF-project

Anders (mobiel) leren is een nieuw project binnen het tweejarig programma ‘Samen aan de bal’, waarin SBCM samen met SW-bedrijven de uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid aangaat. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

ESF logo