Website MZSW vernieuwd

Website MZSW vernieuwd

De website voor de medezeggenschap in de SW (www.mzsw.nl) is vernieuwd. De site heeft een moderne vormgeving gekregen en een nieuwe indeling, waardoor alle informatie voor OR-leden in de SW-sector nog beter vindbaar is. Ook is de site nu benaderbaar via het menu item medezeggenschap op deze site.

Verschillende aspecten van OR-werk

De MZSW-site is speciaal bedoeld voor OR-leden in de SW-sector. Doel van de site is de kennis van de OR-leden vergroten, de onderlinge contacten tussen ondernemingsraden stimuleren en de onderlinge kennisuitwisseling bevorderen.

Daarom vind je op de site informatie over verschillende aspecten van het OR-werk, zoals de rol van de OR bij thema’s als arbeidsontwikkeling en arbeidsomstandigheden, praktische handvatten (bijvoorbeeld om heldere teksten te schrijven) en een lijst met aandachtspunten voor het oprichten van een VGWM-commissie. Verder vind je natuurlijk een thema als Duurzame Inzetbaarheid terug op de website.

Regionale platforms

Op de site staan ook de contactpersonen van de zes regionale platforms voor ondernemingsraden in de SW. In de regionale platformbijeenkomsten komt de rol van de OR aan de orde bij alle lokale en regionale veranderingen.

Over MZSW

SBCM voert op verzoek van het Technisch Overleg Sociale Werkvoorziening (TOSW) activiteiten uit om de kwaliteit van de medezeggenschap te verbeteren. SBCM laat zich bij deze taak adviseren door een klankbordgroep van OR-leden uit SW-organisaties.

Natuurlijk kent MZSW ook een nieuwsbrief waarvoor je jezelf kunt aanmelden op de site.