Wil je ook weten wat de invloed was van corona op het verzuim bij SW-bedrijven? Doe dan mee aan de halfjaarlijkse benchmark verzuim

Wil je ook weten wat de invloed was van corona op het verzuim bij SW-bedrijven? Doe dan mee aan de halfjaarlijkse benchmark verzuim

We nodigen alle SW-bedrijven en sociale ondernemingen die aangesloten zijn bij Cedris, uit om (weer) mee te doen aan de verzuimbenchmark SW. De uitnodiging wordt in juli verstuurd naar de contactpersonen die bij ons bekend zijn. Voor een goed beeld en volledig zou het mooi zijn als iedereen meedoet!

Verzuim in tijden van corona

SBCM en Cedris vragen twee keer per jaar de verzuimcijfers op bij SW-bedrijven. Het gaat dan telkens over het verzuim in de afgelopen 12 maanden. Deze keer dus over de periode juli 2019 tot en met juni 2020. Een bijzondere tijd waarin de corona-maatregelen ongetwijfeld het verzuim zal hebben beïnvloed. Om de mate en wijze van invloed te kunnen duiden, worden naast de standaard vragen enkele specifieke vragen rond het beleid in tijden van corona gesteld aan de managers P&O. 

Persoonlijke rapportage en landelijke factsheet

Organisaties die deelnemen, ontvangen een persoonlijk rapport met daarin het verzuim van de eigen organisatie afgezet tegen het verzuim in de branche. Wanneer je toestemming geeft om je gegevens op organisatieniveau ook te delen met collega-SW-bedrijven, dan bevat je rapport ook een overzichtstabel met het verzuim per organisatie (alleen van die bedrijven die ook toegestemd hebben met delen). Het rapport is in Excel, zodat je organisatie desgewenst ook andere figuren en rapporten kan genereren. Daarnaast ontvangen deelnemende bedrijven de factsheet verzuim, waarin de landelijke ontwikkelingen op het gebied van verzuim staan beschreven. Dit keer met extra aandacht voor corona.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de benchmark kun  je terecht bij:

Joran de Does van Cedris:
E: jdedoes@cedris.nl
T: 06 10 484 834

Of

Diana Lettink (SBCM)
E: d.lettink@caop.nl
T: 06 22095634