Aan de slag met alcohol-, drugs- en medicijnbeleid

Aan de slag met alcohol-, drugs- en medicijnbeleid

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen voor, tijdens en na werktijd kan een grote impact hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Het is dan ook zaak om als werkgever ongelukken en bedrijfsschade te voorkomen en een goed alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid) te hebben. Daarvoor heeft het Trimbos-instituut – in opdracht van het ministerie van SZW – een  handreiking ontwikkeld ontwikkelde. Bij de handreiking horen ook een format voor ADM-beleid en een infographic met feiten en cijfers over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen en het verzuim door riskant gebruik van die middelen.