Bekijk onze plannen en activiteiten voor 2021

Bekijk onze plannen en activiteiten voor 2021

De coronacrisis maakt het belang van werk extra duidelijk. Werk is belangrijk voor iemands inkomen, maar ook voor zingeving, dagstructuur en sociale contacten. Zeker voor mensen met een arbeidsbeperking. Het vergroten van inzetbaarheid, omscholing en van werk-naar-werk-trajecten zijn steeds belangrijker. Deze ontwikkeling in combinatie met de uitdagingen van de Participatiewet en de transitie van sociale werkgelegenheid, bepalen de context voor de activiteiten van SBCM en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid voor 2021.

We houden uiteraard met alle activiteiten rekening met de gevolgen van COVID-19. In plaats van fysieke bijeenkomsten, congressen en trainingen bieden we voorlopig online diensten passend bij de huidige situatie.

Bekijk hier de Kennisagenda Kenniscentrum en SBCM 2021