Duurzame inzetbaarheid, je doet het niet alleen

Duurzame inzetbaarheid, je doet het niet alleen

Als onderdeel van het project ‘Samen aan de bal in de SW’ hebben sociale werkbedrijven drie lerende netwerken gevormd, die in hun eigen organisaties aan de slag zijn gegaan met duurzame inzetbaarheid. In september vonden de afsluitende bijeenkomsten van de netwerken plaats. Tijdens de bijeenkomsten hebben de deelnemers van de netwerken in de regio’s noord/oost, midden en zuid samen de balans opgemaakt.

Regio midden

Op dinsdag 7 september ging het netwerk midden met de deelnemende organisaties in gesprek. 
De belangrijkste inzichten uit de bijeenkomst:

  • Verbinding is de basis voor plezier en duurzame inzetbaarheid (en vraagt extra aandacht na een periode van corona)
  • Het draait om borging, maatwerk, participatie. Tip: Borgen van de plannen doe je al in het begin.
  • Duurzame inzetbaarheid blijft op de agenda.

Regio Zuid

Op 13 september kwam het netwerk zuid bij elkaar. De deelnemers zijn aan de slag gegaan met het maken en uitvoeren van plannen voor duurzame inzetbaarheid. Inge Merkelbach van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaf een workshop ‘Hoe stimuleer je als sociaal werkbedrijf gedrag dat medewerkers helpt om duurzaam inzetbaar te blijven?’. Tijdens deze workshop heeft ze de deelnemers geholpen om, vanuit onderzoek, gedrag te begrijpen en van daaruit te onderzoeken hoe ondersteuning vanuit de organisatie moet werken.  Bekijk ook de kennisclip Stimuleren van gezond leven.

De belangrijkste inzichten van de bijeenkomst:

  • Neem bij het maken van plannen het gedrag van mensen mee.
  • Start vanuit het gedrag en niet het resultaat.
  • Betrek een focusgroep bij het maken van de plannen.

Regio Noord/Oost

Op 21 september sloten we het laatste leernetwerk duurzame inzetbaarheid af. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de Twentse sociale werkbedrijven DCW, Soweco en SWB/Gildebor hun resultaten en ervaringen, aan de hand van de stappen van de routekaart voor duurzame inzetbaarheid die SBCM voorbereidt. 

De belangrijkste inzichten uit de bijeenkomst:

  • Plannen en acties voor duurzame inzetbaarheid zijn dynamisch en passen bij de tijd en het bedrijf. De jaarkalender duurzame inzetbaarheid wordt gevuld door input uit de dialooggesprekken.
  • Bij DCW heeft tijdens de corona-periode werkplezier voorop gestaan. Met minder mensen is de productie nagenoeg gelijk gebleven.
  • Het bespreekbaar maken van gezondheid haalt het taboe eraf.

Duurzame inzetbaarheid blijft van belang

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid blijft op de agenda staan. Door stil te staan bij de routekaart (figuur 1.), krijg je een beter beeld van het geheel. Je realiseert je dat de verschillende onderdelen van de beleidscyclus in elkaar grijpen en elkaar versterken. De deelnemers van de lerende netwerken zijn trots op wat ze hebben bereikt en gaan verder op hun  eigen manier. Bij je plan blijven is belangrijk. Je kunt altijd weer een stap zetten en concretiseren!

Routekaart
Figuur 1. Routekaart

De routekaart brengt verschillende fasen in de beleidscyclus in beeld. Hij kan helpen om zichtbaar te maken, wat er al is gebeurd in de organisatie en waar er nog winst is te boeken. De routekaart is vormgegeven als een cirkel. Die symboliseert dat je op ieder niveau kunt instappen. De ene organisatie begint bijvoorbeeld met het in kaart brengen van de situatie, een andere heeft een aantal acties ondernomen en wil van daaruit structureler met duurzame inzetbaarheid aan de slag. De cirkel brengt ook tot uitdrukking dat je hem meermaals kunt doorlopen. Bijvoorbeeld door je aanpak te verdiepen of te verbreden naar een ander bedrijfsonderdeel of een andere pijler van duurzame inzetbaarheid (gezond, groei, plezier).

Duurzame inzetbaarheid doe je niet alleen

De deelnemers van de netwerken vonden de bijeenkomsten waardevol. Duurzame inzetbaarheid doe je namelijk niet alleen. Om tot nieuwe inzichten te komen is het belangrijk om met elkaar te sparren en ideeën te delen.

Onderlinge uitwisseling over de vraag hoe andere sociale werkbedrijven met inleners in contact komen over duurzame inzetbaarheid is belangrijk. Wil jij je kennis en ervaringen over dit onderwerp met ons delen? Neem dan contact op via: info.sbcm@caop.nl.