Expertisepunt Basisvaardigheden helpt je bij subsidieaanvraag Tel mee met Taal

Expertisepunt Basisvaardigheden helpt je bij subsidieaanvraag Tel mee met Taal

Via Tel mee met Taal kun je als werkgever jaarlijks subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In 2022 kun je weer subsidie aanvragen om te investeren in basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. De aanvraagperiode hiervoor loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2021. Het Expertisepunt Basisvaardigheden kan jouw organisatie tot maart 2022 (kosteloos) ondersteunen bij het indienen van een goede aanvraag.

Expertisepunt Basisvaardigheden helpt kosteloos met je subsidieaanvraag

De precieze voorwaarden voor de komende subsidieronde worden eind van het jaar bekend gemaakt op de website Telmeemettaal.nl. Je kunt nu natuurlijk al nadenken over een aanvraag. Wil je tips en/of ondersteuning om straks tot een goede aanvraag te komen? Neem dan contact op met het Bo Aarsbergen van het Expertisepunt Basisvaardigheden via boaarsbergen@lezenenschrijven.nl. De ondersteuning die zij kunnen bieden bestaat uit:

  • Account basismeter aanmaken voor de screening. Met de basismeter kun je mensen screenen op hun basisvaardigheden (nodig voor het aantal aanvragen in de subsidie)
  • Plan van aanpak waaruit je kunt knippen en plakken voor de subsidieaanvraag
  • Formaat voor offerteaanvraag taalaanbieders (wat wil je dat aan basisvaardigheden op de werkvloer wordt aangeboden)
  • Beoordelingstool van offertes (ze kunnen de max vier offertes met elkaar vergelijken en advies geven voor het offerte gesprek. Het is aan het bedrijf om een definitieve keuze te maken)

Over Expertisepunt Basisvaardigheden

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is een samenwerkingsverband van Movisie en Stichting Lezen & Schrijven. Het Expertisepunt Basisvaardigheden is er voor alle organisaties, professionals en vrijwilligers die te maken hebben met mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Over de subsidieregeling Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een programma van de ministeries BZK, OCW en VWS om laaggeletterdheid te verminderen. Allerlei organisaties kunnen subsidie aanvragen. Denk aan werkgevers en bibliotheken, maar ook medewerkers met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (WSW) die bij een sociaal werkbedrijf werken, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Per aanvraag wordt maximaal 125.000 toegekend. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten. De precieze voorwaarden voor de komende subsidieronde worden eind van het jaar bekend gemaakt op de website van Tel mee met Taal.