Geen rookruimtes meer vanaf 1 juli

Geen rookruimtes meer vanaf 1 juli

SW-bedrijven zijn gehuisvest in semipublieke gebouwen en mogen vanaf 1 juli geen rookruimtes meer hebben. Veel SW-bedrijven ontmoedigen het roken al langer en hebben de rookruimtes al gesloten. Belangrijk is dat SW-bedrijven een anti-rookbeleid hebben. Tips voor het opzetten en uitvoeren van een anti-rookbeleid vind je in deze toolbox Aanpak Roken. Onderdeel van een goed beleid is dat werkgevers medewerkers ondersteunen als die willen stoppen met roken.

Buiten roken

Roken in de open lucht wordt niet verboden, maar een werkgever mag op zijn eigen terrein wel een dergelijk verbod instellen. Veel SW-bedrijven hebben op hun terrein een ruimte aangewezen waar gerookt mag worden. Vaak is dit een halfopen ruimte of afdakje. Uit het ontwerpbesluit voor de wetswijziging werd niet helemaal duidelijk of zo’n plek als rookruimte of als open lucht wordt gezien. Daarom hebben we navraag gedaan  bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), die toezicht houdt op het rookverbod.  Zij hebben laten weten dat een rookruimte op een buitenterrein dat geen onderdeel is van het gebouw/de inrichting, is toegestaan. Dit geldt dus niet voor een binnentuin of iets dergelijks.