‘Ik heb een oplossing’ zorgt voor meer zichtbaarheid leerlingen mytylonderwijs bij werkgevers

‘Ik heb een oplossing’ zorgt voor meer zichtbaarheid leerlingen mytylonderwijs bij werkgevers

Het mytylonderwijs richt zich op speciaal onderwijs voor leerlingen met een motorische beperking, handicap of chronische ziekte. Deze leerlingen zijn vaak minder zichtbaar voor werkgevers, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt laag zijn. Onbeperkt aan de Slag startte daarom het project ‘Ik heb een oplossing’, zodat leerlingen het heft in eigen handen nemen en meer zichtbaar zijn. Het project kwam mede tot stand dankzij de innovatiesubsidie van SBCM.

Tijdens het geven van trainingen op mytylscholen merkten de medewerkers van Onbeperkt aan de Slag dat leerlingen na het behalen van hun diploma bijna niet doorstromen naar werk. ‘Dat komt omdat veel werkgevers niet weten wat het mytylonderwijs is. ’, vertelt Saskia Rosmalen, directeur van Onbeperkt aan de Slag. ‘Er worden veel projecten georganiseerd voor leerlingen van het praktijkonderwijs, maar nauwelijks voor leerlingen van het mytylonderwijs met vaak een lichamelijke beperking. En onbekend maakt onbemind bij werkgevers.’

 Vijf mytylscholen aan de slag met ‘Ik heb een oplossing’

‘Hoe zorgen we dat het mytylonderwijs meer zichtbaar wordt bij werkgevers, zodat deze jonge mensen meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt? We bedachten daarom het project ‘Ik heb een oplossing’. Met dit project betrekken we jongeren van het mytylonderwijs bij hun eigen toekomst. We leren ze zelfredzaam te worden en laten zien dat ook zij een hoop te bieden hebben.’

Vijf mytylscholen deden mee aan het project ‘Ik heb een oplossing’. In verschillende groepen kozen leerlingen een probleem waar zij vanuit eigen ervaring tegenaan liepen en ontwikkelden daarvoor een oplossing. De onderwerpen die de leerlingen zelf hebben gekozen waren: stages, energiemanagement, toegankelijkheid, zichtbaarheid en werk. Als onderdeel van het project gingen zij in gesprek met gemeente, werkgevers en scholen over hun oplossing.

Uniek: trainers en begeleiders als rolmodellen

‘Het is een uniek project, ook omdat Onbeperkt aan de Slag een unieke manier van werken heeft. Onze trainers en begeleiders hebben zelf namelijk ook een arbeidsbeperking. De leerlingen beschouwen hen daarom als echte rolmodellen. De leerlingen hebben het project ervaren als verfrissend, anders en zelfstandig. Een van de mentoren zei na afloop: dit heeft voor deze leerling meer betekend dan een half jaar orthopedagogie. Hij heeft nu met eigen ogen gezien wat iemand met een ernstige beperking kan bereiken.’

Innovatiesubsidie SBCM

‘Dankzij de innovatiesubsidie van SBCM (en NSGK) konden wij de opzet van ‘Ik heb een oplossing’ testen en uitproberen. 15 werkgevers leerden de mytylscholen en hun leerlingen kennen. Door de coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om een slotevenement te organiseren. Maar in plaats daarvan maakten we een gaaf afsluitend filmpje.’

Over Onbeperkt aan de Slag

Sinds 2014 werkt Onbeperkt aan de Slag aan een inclusieve arbeidsmarkt door het faciliteren van ontmoetingen tussen werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers die voor hen openstaan. Dat doen zij op een unieke manier: met een medewerkersbestand dat alleen bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking. Onbeperkt aan de Slag heeft de afgelopen jaren al meer dan 3500 mensen geholpen met het vinden van een baan. Omdat inclusie niet altijd vanzelf gaat, organiseren zij tevens trainingen en workshops voor werkgevers en werkzoekenden. Inmiddels zijn er via de ontmoetingen meer dan 4.200 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gegaan.