SBCM voert A&O-taken cao ‘Aan de slag’ uit

SBCM voert A&O-taken cao ‘Aan de slag’ uit

SBCM, het Kenniscentrum en Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds (A&O fonds) voor de sociale werkgelegenheid, voert vanaf 1 juli 2021 de A&O-taken uit voor de cao ‘Aan de slag’. Deze nieuwe cao geldt op dit moment voor ongeveer 13.000 mensen uit de Participatiewet die in dienst zijn bij een (gemeentelijk) bedrijf of vanuit deze organisatie worden uitgeleend (gedetacheerd). De omvang van deze groep zal in de toekomst toenemen. In de cao zijn afspraken gemaakt over onder andere een pensioenregeling, terugkeergarantie en opleiding.

Sociale partners willen met deze cao de medewerkers zekerheid bieden en laten groeien in hun (persoonlijke) ontwikkeling en loopbaan door het aanbieden van opleiding, begeleidíng en stimulering. Het sociaal (ontwikkel)bedrijf biedt daarmee waar mogelijk een veilige springplank naar vast werk bij een reguliere werkgever. Voor meer informatie en een filmpje in begrijpelijke taal over de inhoud van de cao, kun je terecht op de website van Cedris.

A&O-thema’s

Net als nu al wordt gedaan voor de medewerkers die vallen onder de cao Wet sociale werkvoorziening, gaat SBCM voortaan ook werknemers in de cao ‘Aan de slag’ en sociale werkbedrijven ondersteunen bij het vinden en behouden van passend, betaald en duurzaam werk. Dat doet het fonds onder meer door praktische instrumenten te ontwikkelen en kennisdelingsbijeenkomsten te organiseren. Dat alles op de volgende A&O-thema’s:

  • Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling: het versterken en onderhouden van de inzetbaarheid van medewerkers. Denk daarbij aan scholing, gezondheid, werkplezier.
  • Arbeidsomstandigheden: het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving.
  • Medezeggenschap: het verbeteren van de kwaliteit van medezeggenschap en het delen van kennis en ervaringen van ondernemingsraden

Alle activiteiten zijn erop gericht om personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie zo optimaal, duurzaam en regulier mogelijk mee te laten doen op de arbeidsmarkt.

Sociale werkgelegenheid

SBCM is het A&O-fonds voor sociale werkgelegenheid. Onder sociale werkgelegenheid verstaan we werk waarvan het primaire doel is mensen met een arbeidsbeperking passend werk te bieden. Het gaat om werk voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en met behulp van subsidie (loonkostensubsidie) bij een reguliere werkgever werken of werken in een veilige, aangepaste omgeving (beschut werk).