Tel mee met Taal-subsidie voor taalscholing medewerkers

Tel mee met Taal-subsidie voor taalscholing medewerkers

Als werkgever kun je bij Tel mee met Taal tot € 125.000 subsidie aanvragen voor taal- en andere scholing van medewerkers. Tel mee met Taal is een programma van de ministeries BZK, OCW en VWS om laaggeletterdheid te verminderen. Dit jaar is er in totaal bijna € 9 miljoen beschikbaar. Wil jij ook subsidie aanvragen? Doe dat uiterlijk 28 februari 2021.

Per aanvraag wordt maximaal € 125.000 toegekend. De subsidie is bedoeld voor cursussen of opleidingen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden voor werknemers met een lage taalvaardigheid. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of een andere taal. Een werkgever kan ook subsidie aanvragen voor tijdelijke werknemers, zoals zzp’ers, tijdelijke banen, proefplaatsen, beschut werk, etc. Er geldt wel een eigen bijdrage: per opleidingstraject wordt 67% vergoed.

Voor- en nazorg

Als werkgever mag je maximaal 15% van het subsidiebedrag inzetten voor voorzorg en nazorg. Voorzorg is bijvoorbeeld het werven van werknemers en bepalen welk opleidingstraject voor hen het meest passend is. Onder nazorg valt onder meer de begeleiding van werknemers bij vervolgscholing en het toepassen van de resultaten van de trajecten in het personeelsbeleid.

Wie kan subsidie aanvragen?

Allerlei organisaties kunnen in 2021 subsidie aanvragen, denk aan scholen, werkgevers en bibliotheken. De scholing moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van werknemers. Ook medewerkers met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) die bij een sociaal werkbedrijf werken, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Dat moeten dan wel medewerkers zijn van bedrijven die de Wsw uitvoeren als verzelfstandigd eigen werkbedrijf van een gemeente, als samenwerkingsverband met een private partner of als particulier bedrijf.

Meer weten?

Alle informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden vind je op de website Tel mee met Taal. Meer informatie over de voorwaarden lees je ook op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Bekijk hier wat SBCM doet aan taal op de werkvloer.