Tevredenheid onder medewerkers SW-bedrijven blijft hoog

Tevredenheid onder medewerkers SW-bedrijven blijft hoog

Medewerkers in SW-bedrijven zijn over het algemeen tevreden over het werk, de werkplek en leidinggevende. Dat blijkt uit de Benchmark MTO-SW over de periode 2018-2020. Een positief resultaat in een periode waarin Covid-19 zijn intrede deed. Ieder jaar onderzoekt SBCM met behulp van onderzoeksbureaus MarketResponse en Effectory hoe tevreden medewerkers binnen de SW zijn met hun werk, werkomgeving, werkprocessen, leidinggevenden en de samenwerking met collega’s.

Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) meet je als organisatie hoe het is gesteld met de medewerkersbeleving in SW-bedrijven. Elk SW-bedrijf onderzoekt minimaal 1x per 3 jaar de medewerkersbeleving. Dat schrijft de kwaliteitscode van Cedris voor. In de afgelopen drie jaar hebben 26 SW-bedrijven meegedaan aan het benchmark onderzoek.

Individueel gedetacheerden meest tevreden

In vergelijking met de benchmark van alle bedrijven in Nederland is alleen de tevredenheid over de leidinggevende wat minder. Van de te onderscheiden groepen zijn de individueel gedetacheerden in de benchmark 2020 het meest tevreden. Groepsgedetacheerden scoorden in 2020 over de hele linie wat minder. De hoogste scores geven de staf/leidinggevenden aan de collega’s. Deze groep is, vergeleken met de andere groepen, het minst tevreden met de werkplek.

Benchmark medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018-2020

In totaal hebben 13.695 deelgenomen aan het medewerkersonderzoek. Binnen het benchmarkonderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen staf/leidinggevenden, beschut binnen, groepsdetachering en individuele detachering. De uitkomsten van de SW-bedrijven worden vergeleken met de scores van de Benchmark Nederland. In deze benchmark zijn alle sectoren en bedrijven van Nederland meegenomen, inclusief SW-organisaties.

Download hier de Benchmarkrapportage 2017-2021

Meer informatie

Wil je meer weten over het MTO-SW? Of wil je zelf een MTO-SW uitvoeren? Neem dan contact op met Arjan van der Borst, projectleider.

E: a.vanderborst@caop.nl
T: 06 20 542 358