Verzuimcijfers 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen

Verzuimcijfers 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen

De landelijke verzuimcijfers 2020 uit de SW zijn bekend. De verzuimcijfers worden twee keer per jaar opgevraagd bij SW-organisaties en gepubliceerd in een factsheet. Na een tijdelijke stabilisatie in 2019, is het verzuim in 2020 weer gestegen.

Verzuim verder gestegen

Het verzuimcijfer over 2020 is 14,5%. In 2019 was dit 14,1%. Dat betekent dat het verzuim in 2020, na een tijdelijke stabilisatie vorig jaar, weer licht is gestegen. De gemiddelde verzuimfrequentie is wel gelijk gebleven: men meldt zich gemiddeld 1,8 keer per jaar ziek. De verzuimduur is met ruim 4 kalenderdagen gestegen. Van 32,6 dagen in 2019 naar 36,8 dagen in 2020. In hoeverre Covid-19 van invloed is geweest op de verzuimcijfers, is niet bekend.

Verzuim per doelgroep

Het verzuim verschilt per doelgroep. Het verzuim van medewerkers met een Wsw-dienstverband is hoger dan in 2019: 16,3% tegenover 15,4%. Het verzuimpercentage van de overige medewerkers uit de Participatiewet is met 11.4% een stuk lager. We moeten echter twee kanttekeningen zetten bij dit verschil. Nog niet alle SW-bedrijven kunnen de verzuimcijfers van medewerkers uit de Participatiewet namelijk aanleveren. Daarnaast zijn medewerkers in deze doelgroep gemiddeld jonger dan Wsw-medewerkers. En het gemiddelde verzuimpercentage onder jongeren is in het algemeen lager.

Duurzame inzetbaarheid en verzuim Wsw-medewerkers blijft aandachtspunt

De duurzame inzetbaarheid en het verzuim van Wsw-medewerkers van 55 jaar of ouder blijft een aandachtspunt. Het verzuimpercentage onder deze doelgroep is het hoogst, namelijk 18%. Dit is tegelijkertijd ook de grootste leeftijdsgroep: 46% van de Wsw-medewerkers is 55 jaar of ouder.

Verzuimduur

Het kortdurend verzuim is vergeleken met het jaar ervoor gedaald van 54% naar 52%. Het langdurend verzuim van 42 tot 365 dagen is gestegen van 11% naar 13%. Opvallend is de stijging van de gemiddelde verzuimduur onder Wsw-medewerkers van 35 naar 41 kalenderdagen, terwijl de meldingsfrequentie ongeveer hetzelfde is gebleven.

Meer informatie

In de factsheet Verzuim 2020 vind je een overzicht van alle verzuimcijfers van 2020.