Verzuimcijfers eerste half jaar 2021 zijn bekend

Verzuimcijfers eerste half jaar 2021 zijn bekend

De verzuimcijfers van het eerste half jaar van 2021 zijn bekend. De verzuimcijfers worden twee keer per jaar opgevraagd bij SW-organisaties en gepubliceerd in een factsheet. Uit de cijfers blijkt dat het verzuim in vergelijking met vorig jaar bijna hetzelfde is gebleven. Alleen de verzuimduur is met 39 dagen, 6 dagen hoger dan vorig jaar.

Verzuim nagenoeg gelijk gebleven

Vergeleken met vorig jaar is het verzuim ongeveer gelijk gebleven. Van 14.4% in 2020 naar 14.5% in 2021. De gemiddelde verzuimfrequentie verschilt ook weinig: gemiddeld meldt men zich 1,7 keer per jaar ziek, terwijl dat een jaar eerder 1,8 keer was. Het grootste verschil zien we bij de gemiddelde verzuimduur. Die is verder opgelopen naar 39 dagen. Dat is zes kalenderdagen hoger dan een jaar eerder.

Verzuimpercentage hoogst bij Wsw-doelgroep

Het verzuim van medewerkers met een Wsw-dienstverband is hoger dan vorig jaar: 16,4% tegenover 16,1% vorig jaar. Het verzuim van de overige medewerkers uit de Participatiewet is met 11,4% een stuk lager. Het verzuim onder medewerkers met een niet-gesubsidieerd dienstverband is 6,2%. Dit ligt hoger dan het gemiddelde verzuim van 4,8% van alle medewerkers van bedrijven en de overheid in Nederland.

Verzuimpercentage stijgt met leeftijd

Vrouwen verzuimen gemiddeld meer dan mannen. Het verzuimpercentage stijgt naarmate het personeel ouder is. Onder de medewerkers van 55 jaar of ouder met SW-dienstverband is het verzuimpercentage het hoogst, namelijk 18,7%. Tegelijkertijd is dit ook de grootste leeftijdsgroep: grofweg 48% van de Wsw-medewerkers is inmiddels 55 jaar of ouder.

Kort verzuim is gedaald

Vergeleken met vorig jaar is het kort verzuim (1-7 dagen) gedaald van 56% naar 52%.

Meer informatie

In de factsheet verzuim 2021 vind je een overzicht van verzuimcijfers van het eerste half jaar van 2021.