Duurzame inzetbaarheid is Samen aan de bal blijven in de SW

Duurzame inzetbaarheid is Samen aan de bal blijven in de SW

Het duurzame-inzetbaarheidsproject “Samen aan de bal in de SW”, dat met ESF-subsidie is uitgevoerd, is eind 2021 afgerond. Omdat duurzame inzetbaarheid vraagt om blijvende aandacht is eind maart 2022 een nieuw project ingediend, genaamd “Samen aan de bal blijven in de SW”. Dit is een project in het kader van de Maatregel Duurzame Inzetbaarheid Eerder Uittreden (MDIEU). Net als bij Samen aan de bal is vanuit de inhoud, de vraag van de sector, gekeken welke activiteiten de komende periode van belang zijn. In juli 2022 is dit project goedgekeurd door SZW.

De nieuwe activiteiten van SBCM  gericht op duurzame inzetbaarheid die onder dit project vallen, zijn deels aanvullend op bestaande activiteiten en deels op in de sector geconstateerde knelpunten. Zo voorziet SBCM in een roadshow sociale veiligheid, actualisatie van bestaande goedgewaarde materialen en het ontwikkelen van een organisatiescan om vast te stellen waar de eigen organisatie staat in de aanpak van een integrale benadering van duurzame inzetbaarheid.

Verder geeft onderzoek onder de mensen die nieuw instromen in de sociale werkbedrijven inzicht in de noodzaak voor het aanpassen van bestaande tools of voor het ontwikkelen van nieuwe tools. De pilot leerambassadeur wordt verbreed en er wordt extra aandacht besteed aan het goede gesprek,  en eigen regie over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast voorziet SBCM voor een aantal onderdelen in korte trainingen waarna de deelnemers in de eigen organisatie zelf aan de slag kunnen.

Ook werkt SBCM met proeftuinen en leerkringen om te achterhalen wat nodig is om duurzame inzetbaarheid verder integraal in organisaties toe te passen. De komende periode stelt SBCM dan ook regelmatig de vraag om deel te nemen aan activiteiten. Meer informatie over het programma Aan de praat! en de road show sociale veiligheid lees je in deze nieuwsbrief.