Groeiende behoefte aan steun vanuit werkvloer voor mantelzorger

Groeiende behoefte aan steun vanuit werkvloer voor mantelzorger

De grootste uitdaging binnen organisaties blijkt het bespreekbaar maken van zorgtaken thuis. Toch is mantelzorg een onderwerp dat steeds actueler wordt door de vergrijzing en de toenemende druk op de zorg. De juiste ondersteuning op de werkplek zorgt ervoor dat een mantelzorger aan het werk en in balans is. Werkgever en werknemer moeten daarbij samen tot een oplossing komen.

Behoefte van werkende mantelzorgers

De meeste werkende mantelzorgers hebben behoefte aan begrip en flexibiliteit. De opties verschillen per organisatie en functie. Toch is het vaak minder ingewikkeld dan je denkt; het is vooral maatwerk. Sommige mantelzorgers hebben behoefte aan flexibele werktijden, terwijl anderen juist geholpen zijn met vrije zaterdagen vanwege zorgtaken en op andere momenten kunnen compenseren.  

Wat kun je als werkgever doen?

Als leidinggevende kun je veel problemen voorblijven als je weet wat er bij iemand thuis speelt. Het helpt als leidinggevenden het initiatief nemen om mantelzorg te bespreken en begrip te tonen. Dit betekent geen eenrichtingsverkeer, want werknemers moeten ook nadenken over hoe zij zorgtaken kunnen combineren met hun werk en dit met hun manager bespreken. Wel is het van belang dat medewerkers weten dat de directie achter hen staat. Het is daarom goed om als werkgever het gesprek met elkaar aan te gaan en te bespreken wat mogelijk is. Samen kun je tot oplossingen komen.

Ook is het goed om collega’s erbij te betrekken. Zij kunnen meedenken en zijn vaak bereid te helpen als ze weten wat er thuis speelt. Het is belangrijk dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Maak met elkaar de afspraak om de situatie na een paar maanden opnieuw te bespreken om te zien of de gemaakte afspraken nog steeds nodig zijn.

Handige tips

Hieronder een aantal handige en praktische tips om als leidinggevende, collega of mantelzorger het onderwerp mantelzorg bespreekbaar te maken en zo werk en mantelzorg in balans te houden.

Voor de organisatie

 • Zorg dat beleid en regelingen in de organisatie bekend, bespreekbaar, actueel en vindbaar zijn.
 • Maak werk en mantelzorg een vast bespreekpunt tussen leidinggevende en medewerkers.
 • Maak bekend waar men binnen en buiten de organisatie terecht kan voor ondersteuning.

Voor leidinggevenden

 • Maak het bespreekbaar! Vraag actief naar de combinatie van werk en mantelzorg.
 • Geef aandacht en begrip, denk mee met oplossingen, op korte en lange termijn.
 • Denk niet in kosten, maar in baten op de lange termijn: inzetbaarheid, gezondheid, loyaliteit.
 • Leg afspraken vast, evalueer regelmatig en pas aan wanneer nodig.

Voor collega’s

 • Maak het in het team bespreekbaar, vraag actief naar de combinatie van werk en mantelzorg.
 • Geef aandacht en begrip, denk mee over oplossingen, kan werk (tijdelijk) overgenomen worden?
 • Houd de teamspirit in gedachten: Samen leven, samen werken, samen zorgen. Mantelzorg kan ook jou overkomen.

Voor mantelzorgers

 • Maak het op tijd bespreekbaar, vraag actief.
 • Denk na over welke ondersteuning kan helpen en sta open voor suggesties.
 • Zorg dat leidinggevende en collega’s zich kunnen inleven in jouw situatie. Dat levert begrip op.
 • Leg afspraken vast en evalueer regelmatig. Werken ze nog goed voor jou en de organisatie?

Ook gemeenten bieden hulp

“Enige tijd geleden viel het ons op dat één van onze medewerkers zo moe was en bijna in slaap viel boven zijn werk. In gesprek bleek dat hij náást zijn werk ook de zorg had voor zijn zieke vrouw en het huishouden runde. Gelukkig hebben we binnen Den Haag Werkt bedrijfsmaatschappelijk werkers in dienst. In overleg met de medewerker is uiteindelijk geregeld dat zijn vrouw én hijzelf konden verhuizen naar een zorginstelling. Zo kon hij de zorg uit handen geven en meer energie voor zichzelf over houden.” Inge Pijpers, Den Haag Werkt  

“Het is misschien een open deur, maar kijk altijd waar gedrag vandaan komt. En neem daarbij ook het thema Mantelzorg mee. Mantelzorgers brengen dit zelf niet altijd ter sprake, omdat ze hun taken vanzelfsprekend vinden. Maar er is zoveel mogelijk binnen de gemeente. Denk alleen maar aan de Mantelzorg-bonus die sommige gemeenten verstrekken met een waarde die kan oplopen tot wel 100 euro. Het zou mooi zijn als die ook terecht komt bij medewerkers die daar recht op hebben!” Inge Pijpers, Den Haag Werkt  

Weten wat je als organisatie nog meer kunt doen?

Wil je als werkgever weten wat je kunt doen en hoe bestaande kennis over mantelzorg jouw organisatie kan helpen? Of wil je met ons meedenken over hoe het thema Mantelzorg speelt binnen onze branche en wat we met die informatie moeten/kunnen? Neem dan contact op met Petra Oldenhage door te mailen naar P.Oldenhage@caop.nl.

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg! Sta jij hier dan ook extra bij stil?

TIP: Kijk ook eens op www.werkenmantelzorg.nl voor meer informatie