Integratie van dove en slechthorende medewerkers op de werkvloer

Integratie van dove en slechthorende medewerkers op de werkvloer

Op 7 november 2022 gaf Nienke Fluitman, ondernemer en docent Gebarentaal op verzoek van SBCM en Cedris, een online (lunch) café over de integratie van dove en slechthorende medewerkers op de werkvloer. In een uur tijd deelde zij haar belangrijkste tips en tricks met twintig deelnemers. Ook oefenden de deelnemers gezamenlijk met een aantal handige gebaren voor op de werkvloer.

Hulpmiddelen

De eerste tip aan werkgevers is in kaart brengen welke medewerkers een auditieve beperking hebben en in welke mate. Als dat helder is, is het belangrijk dat collega’s hier ook mee bekend zijn. Ook in verband met de veiligheid in een organisatie. Kijk vervolgens welke ondersteuning een medewerkers nodig heeft en kijk samen met de medewerkers naar welke extra middelen aangevraagd kunnen worden.

Een voorbeeld van een handig hulpmiddel is de AVA-app, die spraak naar tekst vertaalt. Een ander hulpmiddel is de richtmicrofoon tijdens (werk)overleggen, waardoor alle sprekers goed verstaanbaar zijn voor medewerkers met een gehoorapparaat. Vaak zijn deze richtmicrofoons gekoppeld aan het merk van het gehoorapparaat. Wees je er echter bewust van dat voor veel (licht)slechthorende medewerkers een gehoorapparaat taboe is. Vaak wachten zij hierdoor te lang met het gebruik ervan, waardoor er problemen tijdens het werk kunnen ontstaan en luisteren meer energie kost.

Andere ondersteuningsbehoefte

Dove mensen hebben vaak gebarentaal als moedertaal in plaats van de Nederlandse (geschreven) taal. Hierdoor is een vertaalapp voor deze mensen niet altijd geschikt. Zij hebben meer baat bij gebarentaal en een tolk. Overleg met medewerkers welke tolk zij prettig vinden. Er zijn verschillende tolken en een persoonlijke klik is belangrijk. Communiceer ook goed op welke momenten een tolk vanuit het bedrijf ingezet kan worden en wanneer niet. Werknemers buiten de SW kunnen dit zelf regelen. Binnen de SW gaat dit via de werkgever, omdat in hun budget al rekening gehouden is met de kosten voor werkaanpassingen en voorzieningen. 

Ondersteuningsaanbod vanuit SBCM

Online café onderdeel van de kenniskringen

Het online café over gebarentaal op 7 november is onderdeel van de kenniskringen die SBCM samen met Cedris organiseert. Kenniskringen zijn bedoeld voor professionals uit verschillende disciplines en beroepsgroepen, zoals jobcoaching, ontwikkelen, detacheren, werkgeversdienstverlening en passend werk. De kenniskringen kunnen de vorm hebben van een fysieke bijeenkomst, een langere online bijeenkomst of een korte sessie van maximaal één uur over een specifiek onderwerp.

Op onze website vind je meer informatie over de (gratis) kenniskringen en (betaalde) trainingen.