Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Voor u ligt ons jaarverslag van 2021. 2021 was het tweede coronajaar, waarin we al veel meer gewend waren aan online ontmoetingen. We hebben samen met vele professionals uit het veld weer hard gewerkt aan het verruimen van de kansen en mogelijkheden om zo regulier mogelijk te kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Door samenwerkingen aan te gaan en door het verbinden van de thema’s inclusie en passend werk met kansrijke nieuwe ontwik­kelingen in de samenleving. In het jaarverslag blikken we terug op de activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd.

Bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt

Dit jaarverslag geeft een impressie van de vele activiteiten die we vorig jaar hebben uitgevoerd. We nodigen je van harte uit dit jaarverslag te lezen en met ons in gesprek te gaan. Samen zijn we aan de bal om te zorgen voor passend, duurzaam en betaald werk voor iedereen.