Kennisagenda 2022: bekijk onze plannen en activiteiten voor 2022

Kennisagenda 2022: bekijk onze plannen en activiteiten voor 2022

In de Kennisagenda van 2022 vind je alle plannen en activiteiten voor het komende jaar van SBCM en het Kenniscentrum. In het nieuwe jaar houden we ons weer bezig met de verschillende uitdagingen in de sociale werkgelegenheid zoals leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, verzuim en het behoud van passend werk.

In 2022 richten we ons vooral op het zoeken naar methoden om de beschikbare kennis bij SBCM en relevante partners toe te passen in de praktijk. Dat betekent dat we projecten, tools en praktijk met elkaar verbinden om een grotere impact te realiseren.

SBCM en Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid

Net als voorgaande jaren lopen de activiteiten van SBCM in 2022 over twee lijnen.

• De activiteiten van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid richten zich op ondersteuning van kwetsbare groepen onder de Participatiewet. De kennis wordt verspreid via Inclusiefwerkt.nl.

• Daarnaast voert SBCM reguliere A&O-taken uit op het gebied van ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid (DI), arbo en medezeggenschap voor sociale werkbedrijven. Het platform hiervoor is SBCM.nl.