Landelijke verzuimcijfers 2021: verzuim nagenoeg stabiel

Landelijke verzuimcijfers 2021: verzuim nagenoeg stabiel

De landelijke verzuimcijfers in de SW over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 zijn bekend. Deze verzuimcijfers zijn gebaseerd op gegevens die SW-bedrijven aan SBCM en Cedris hebben gerapporteerd. Opvallend is dat de verzuimcijfers in 2021 nagenoeg stabiel zijn gebleven.

Uit de analyse van het verzuim over 2021 komen een aantal opvallende resultaten naar voren. Zo is het verzuim in de SW in 2021 nagenoeg gelijk gebleven aan het jaar daarvoor, althans wat betreft het gemiddelde verzuimpercentage en de meldingsfrequentie. De gemiddelde verzuimduur is zelfs iets afgenomen afgelopen jaar. Gemiddeld ligt dit op 36 dagen.

Verschillen per doelgroep

Het verzuim verschilt per doelgroep. Zo verzuimen vrouwen gemiddeld vaker dan mannen en stijgt het verzuimpercentage naarmate medewerkers ouder worden. Daarnaast is het verzuim van medewerkers met een Wsw-dienstverband hoger dan het verzuim van overige medewerkers uit de Participatiewet. Dit is een voorzichtige conclusie omdat nog niet alle bedrijven de verzuimcijfers uitgesplitst kunnen aanleveren én omdat de gemiddelde leeftijd in overige groepen gemiddeld lager ligt dan in de Wsw-doelgroep.

Verzuim hoger bij grote bedrijven

Opvallend is dat het verzuim bij grote organisaties met meer dan 1.5000 medewerkers hoger ligt dan bij organisaties met minder dan 500 medewerkers. In de factsheet is de verzuimduur en meldingsfrequentie uitgesplitst naar grootteklasse van het SW-bedrijf. Hierbij valt vooral op dat de verzuimduur gemiddeld hoger ligt naarmate organisaties groter zijn.

Invloed van Covid-19

De mate van invloed van Covid-19 op de verzuimcijfers is niet met zekerheid vast te stellen. In de halfjaarrapportage van 2020 is een analyse op de effecten van de coronacrisis in de SW te vinden.