Landelijke verzuimcijfers t/m 2e kwartaal 2022 bekend

Landelijke verzuimcijfers t/m 2e kwartaal 2022 bekend

De landelijke verzuimcijfers in de SW over de periode 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 zijn bekend. Deze verzuimcijfers zijn gebaseerd op gegevens die SW-bedrijven aan SBCM en Cedris hebben gerapporteerd. Opvallend is dat de verzuimcijfers met 14,7% nagenoeg stabiel zijn gebleven en dat de gemiddelde verzuimduur zelfs is afgenomen. Gemiddeld ligt dit acht dagen lager dan het jaar daarvoor. In hoeverre Covid-19 hierop van invloed is, kan niet gezegd worden.

Verschillen per doelgroep

Het verzuim verschilt per doelgroep. Zo verzuimen vrouwen gemiddeld vaker dan mannen en stijgt het verzuimpercentage naarmate medewerkers ouder worden. Daarnaast is het verzuim van medewerkers met een cao sw-dienstverband hoger dan vorig jaar en ook hoger ten opzichte van de overige medewerkers uit de Participatiewet. Het verzuim van deze doelgroep is juist afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Een van de verklaringen hiervoor is dat er geen nieuwe instroom is in de cao sw, en de gemiddelde leeftijd van deze groep alleen maar toeneemt.

Verzuim hoger bij grote bedrijven

Opvallend is dat het verzuim bij grote organisaties met meer dan 1.500 medewerkers hoger ligt dan bij organisaties met minder dan 500 medewerkers. In de factsheet is de verzuimduur en meldingsfrequentie uitgesplitst naar grootteklasse van het SW-bedrijf. Hieruit is af te lezen dat de verzuimduur gemiddeld hoger ligt naarmate organisaties groter zijn.