Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid van start

Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid van start

SBCM zet actief in op van elkaar leren door ervaringen te delen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Onder de noemer van dit ‘Lerend netwerk’ kwamen op 31 oktober 2022 23 deelnemers van 17 sociaal werkbedrijven bijeen om in gesprek te gaan over Duurzame Inzetbaarheid. Met deze startbijeenkomst is het Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid afgetrapt.

Startbijeenkomst

Het doel van het Lerend netwerk is om met en van elkaar te leren. Om dit zo goed mogelijk in te richten en ieders leerbehoeften te peilen, stond de startbijeenkomst op 31 oktober in het teken van samen afspraken maken over hoe we met elkaar willen leren en welke leervragen en thema’s hierbij centraal staan. Deelnemers vertelden wat zij vanuit het Lerend netwerk verwachtten op te halen, maar ook wat zij voor kennis en ervaring met zich meebrengen. Zo werd tijdens de eerste bijeenkomst direct duidelijk hoeveel kennis en ervaring er aanwezig is.

Vervolg

Nu het Lerend netwerk van start is gegaan, zullen de deelnemers regelmatig in twee groepen bij elkaar komen om thema’s uit te diepen die voor allen relevant zijn. Denk aan thema’s rondom Duurzame Inzetbaarheid als ‘Hoe organiseer ik blijvend draagvlak?’, ‘Hoe kunnen we gedrag positief beïnvloeden?’ en ‘Hoe kunnen we ons Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid borgen?’.