Medezeggenschap bij veilig werken en aanpak grensoverschrijdend gedrag

Medezeggenschap bij veilig werken en aanpak grensoverschrijdend gedrag

Ongewenst gedrag komt overal voor, maar de aanpak hiervan ligt in de SW vaak complexer. Zo hebben medewerkers vaak een psychische of verstandelijke beperking en is er sprake van toenemende complicerende problematiek in de doelgroep ‘nieuw beschut’. Daarnaast hebben SW-medewerkers vaak een groot deel van hun leven dezelfde werkplek en werkzaamheden. Er zit weinig personele dynamiek in de teams. Wanneer collega’s voor jaren met elkaar samenwerken, ligt conflict vermijdend gedrag of zelfs pesten op de loer. Dit kan nog verder escaleren als medewerkers uit de nieuwe doelgroep terecht komen in een bestaande groep met Wsw-ers. Ten slotte worden zaken tussen leidinggevenden en medewerkers soms onvoldoende uitgesproken.

Dit alles in combinatie met de media-aandacht die dit voorjaar voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is ontstaan, is de aanleiding voor SBCM en MZSW geweest om dit thema centraal te stellen op het jaarlijkse congres voor de medezeggenschap. Naast sociale veiligheid staat het congres ook in het teken van fysieke en mentale veiligheid, zoals het voorkomen van ongelukken op het werk of het vinden van een juiste balans tussen werkstress en werkdruk.

Al deze veiligheidsonderwerpen komen terug tijdens het MZSW-congres, met in de plenaire onderdelen de focus op het tegengaan en voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Denk aan (online) pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie. De dag bestaat uit acht workshops, met elk een eigen insteek, zoals:

  • Werken aan een aanpak als OR richting directie;
  • Weten welke (hulp)middelen beschikbaar zijn;
  • De rechten en mogelijkheden van een OR;
  • Wat te doen bij geëscaleerde situaties;
  • De rol van een in- of extern vertrouwenspersoon;
  • De gevaren en gevolgen van sociale media;
  • Situaties bespreekbaar maken;
  • De rol van de voorzitter en (ambtelijk) secretaris;
  • Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

De afsluiting van het congres wordt verzorgd door paralympisch zeiler Rolf Schrama. In een levendig verhaal vol zelfspot, humor en ernst legt hij feilloos de complexe materie rondom grensoverschrijdend gedrag uit. Ben jij aanwezig bij het jaarlijkse MZSW-congres op 20 oktober 2022 in Antropia, Driebergen? Vergeet dan niet om je vooraf aan te melden via het aanmeldformulier.