Oproep aan arbeidsdeskundigen: invullen enquête inclusieve arbeidsmarkt en discriminatie

Oproep aan arbeidsdeskundigen: invullen enquête inclusieve arbeidsmarkt en discriminatie

In opdracht van het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) voert het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek naar arbeidsdeskundigen en de inclusieve arbeidsmarkt. Een onderdeel van dit onderzoek is het afnamen van enquêtes. Aan de hand van deze enquête brengt het AKC in kaart in hoeverre arbeidsdeskundigen discriminatie van werkzoekenden en werkenden met een migratieachtergrond signaleren en hoe zij hierop vanuit hun rol als professional handelen.  

Wij willen alle arbeidsdeskundigen uitnodigen om deze enquête in te vullen. Hiermee lever je een bijdrage aan het onderzoek naar een inclusieve arbeidsmarkt. Het invullen van de enquête duurt 10 minuten. De gegevens worden door de onderzoekers volledig anoniem verwerkt. Onder de respondenten worden 5 cadeaubonnen van Bol.com verloot van €20.

Meer informatie  

Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderzoek kun je contact opnemen met Suzan de Winter-Koçak, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en projectleider van dit onderzoek. Je kunt mailen naar sdewinter@verwey-jonker.nl.