Sluit je aan bij het Lerend netwerk: Duurzame inzetbaarheid

Sluit je aan bij het Lerend netwerk: Duurzame inzetbaarheid

Hoe stimuleer en ondersteun je als organisatie medewerkers om goed, gezond en met plezier te blijven werken nu én in de toekomst? Daar gaat het Lerend netwerk Duurzame inzetbaarheid over.

Samen met collega’s van andere sociale ontwikkelbedrijven wissel je kennis en ervaring uit. In iedere bijeenkomst is er ruimte om een bepaald aspect van duurzame inzetbaarheid nader te verkennen, bijvoorbeeld: hoe stimuleer je eigen regie, hoe geef je vorm aan duurzame inzetbaarheid bij detachering of hoe geef je vorm aan het stimuleren van ontwikkeling gedurende de verschillende levensfasen van medewerkers? Waar nodig wordt expertise van buiten ingeschakeld.

Dit lerend netwerk is een voortzetting van de netwerken die eerder in het programma Samen aan de bal zijn opgezet. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden er één of meerdere (regionale) Lerende netwerken Duurzame Inzetbaarheid opgezet. De bijeenkomsten worden begeleid door Petra Oldenhage, projectleider Duurzame inzetbaarheid en Arbo bij SBCM.

Deelnemen aan het Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid

Dit lerend netwerk komt vier tot zes keer per jaar bijeen. Iedere bijeenkomst duurt een dagdeel en vindt bij voorkeur plaats op een centrale locatie. Ook tussen de bijeenkomsten door kunnen deelnemers kennis en ervaring uitwisselen. Na de zomer vindt de startbijeenkomst plaats. Hierna bepaal je of je je de komende 12 maanden committeert aan dit leren netwerk via (gratis) deelname.

Praktische informatie

Het lerend netwerk wordt begeleid door een ervaren procesbegeleider vanuit SBCM. Deelname aan een lerend netwerk is gratis en vrijwillig, maar niet geheel vrijblijvend. Om het maximale uit een lerend netwerk te halen, is het belangrijk dat iedere deelnemer:

  • Een eigen leervraag formuleert; in de eerste bijeenkomst helpen we je hierbij.
  • Bereid is om alle bijeenkomsten bij te wonen. De frequentie wordt in overleg met de doelgroep bepaald, maar gebruikelijk is ongeveer eens in de 8 weken (m.u.v. de vakantieperiodes).
  • Zich houdt aan de vertrouwelijkheidsafspraken die met elkaar worden gemaakt.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Petra Oldenhage: 070 3765 864 of Diana Lettink: 070 376 5926.