Subsidieregeling Tel mee met Taal

Subsidieregeling Tel mee met Taal

Van 1 januari t/m 28 februari 2022 kunnen werkgevers een subsidieaanvraag indienen bij Tel mee met Taal voor opleidingstrajecten van medewerkers op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. In 2021 is een wijziging doorgevoerd in de voorwaarden. We leggen de wijziging hieronder kort uit.

Wijziging voorwaarden Tel mee met Taal

Een belangrijke wijziging is dat in deze subsidieronde ook opleidingstrajecten mogen worden aangevraagd voor digitale vaardigheden en rekenen voor medewerkers die wel voldoende taalvaardig zijn. Voorheen moest een medewerker ook lage taalvaardigheden hebben om voor deze subsidie in aanmerking te komen. Deze overlap is echter niet altijd aanwezig. Denk aan oudere werknemers die wel voldoende taalvaardig zijn, maar niet digitaalvaardig. 

Wie kan subsidie aanvragen?

Medewerkers met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) die bij een sociaal werkbedrijf werken, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Maar dit sociaal werkbedrijf mag geen onderdeel zijn van de gemeente. Een verzelfstandigd eigen werkbedrijf van de gemeente, een samenwerkingsverband met een private partner, of een particulier bedrijf moet de Wsw uitvoeren.

Subsidie Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een programma van de ministeries BZK, OCW en VWS. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Per aanvraag wordt maximaal 125.000 toegekend. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten. De precieze voorwaarden voor de komende subsidieronde vind je op de website van Tel mee met Taal.