Vooraankondiging roadshow sociale veiligheid

Vooraankondiging roadshow sociale veiligheid

Vanuit SBCM is er al veel gedaan om pesten en ander ongewenst gedrag tegen te gaan. Toch blijft sociale veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Om extra aandacht te vragen voor sociale veiligheid in de SW organiseert SBCM een roadshow. De roadshow is een passende vorm om dit serieuze onderwerp op een laagdrempelige manier aan te kaarten en het gesprek hierover te stimuleren.

Onderdelen

Met de roadshow biedt SBCM SW-bedrijven en hun medewerkers handvatten om de sociale veiligheid in hun organisatie te verbeteren. De roadshow bestaat uit twee delen:

  1. Een ‘theatervoorstelling’ op locatie van het SW-bedrijf om de bewustwording onder medewerkers en leidinggevenden te vergroten, het gesprek hierover te stimuleren én om hen handelingsperspectief te bieden. Denk aan wat is het, wat zijn de gevolgen, wat wordt er van iedereen verwacht en wat kan ik doen als het voorkomt?
  2. Verdiepingssessies met sleutelfiguren om samen tot verbeterstappen te komen die bijdragen aan een sociaal veilige werksfeer.

Praktische informatie

De roadshow bestaat uit een dag met 2 of 3 theatervoorstellingen en 1 verdiepingssessie per dagdeel. Dit wordt kosteloos aangeboden. Wil je niets missen? Meld je dan alvast aan door te mailen naar n.kirindongo@caop.nl en blijf op de hoogte! Noraima neemt contact met je op om praktische zaken te bespreken.