Actualisatie Arbocatalogus SW van start: hou jezelf op de hoogte!

Actualisatie Arbocatalogus SW van start: hou jezelf op de hoogte!

De huidige arbocatalogus wordt geactualiseerd én geoptimaliseerd met praktische handvatten voor de praktijk. Ben je geïnteresseerd in de actualisatie van de Arbocatalogus SW? Dan houden we je graag persoonlijk op de hoogte van de voortgang. Meld je hiervoor aan door een mail te sturen naar info.sbcm@caop.nl.

Deze maand zijn twee werkgroepen gestart met het actualiseren en optimaliseren van de Arbocatalogus SW. De twee werkgroepen bestaan uit enthousiaste deelnemers vanuit verschillende SW-bedrijven. Zij denken, in afstemming met hun achterban, mee over hoe veilig en gezond werken in sociaal ontwikkelbedrijven versterkt kan worden. Het gaat over welke kennis en praktische tools nodig zijn en hoe het gebruik ervan gestimuleerd kan worden.

De werkgroepen starten met het verkennen van de inhoud en vervolgens het uitwerken van de wenselijke inhoud van de nieuwe arbocatalogus. Dit doen zij onder begeleiding van Iels den Dekker (veiligheidskundige) en Max Vermeij (arbeids- en organisatiedeskundige). Ook de Cedris-klankbordgroep Arbo is uiteraard actief betrokken. De uitwerking van de arbeidsrisico´s Lawaai en PSA staan dit jaar op de agenda. De andere arbeidsrisico´s volgen in 2024.

Het advies van de werkgroepen wordt besproken met de stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners. Op die manier sluit de inhoud optimaal aan bij de behoefte van iedereen die aan de slag wil met het bevorderen van veilig en gezond werken in sociaal ontwikkelbedrijven.


Veilig werken en je veilig voelen op de werkplek, zijn voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid: pas dan kun je optimaal aan de slag met groei, gezond en plezier. Om sociale veiligheid te bevorderen, heeft SBCM onder meer een roadshow ontwikkeld en is er een toolbox Pesten beschikbaar.