Effecten training Mentorwijs geëvalueerd: dit zijn de uitkomsten

Effecten training Mentorwijs geëvalueerd: dit zijn de uitkomsten

Mentorwijs is een training voor leidinggevenden die ‘kwetsbare’ werknemers begeleiden. Bijvoorbeeld uit de doelgroep banenafspraak. Meerdere gemeenten en sociale werkbedrijven bieden werkgevers, waar zij mensen aan het werk helpen, deze training aan. De training wordt goed gewaardeerd door de deelnemende leidinggevenden, maar heeft de training ook echt effect? Met andere woorden: behouden medewerkers met een getrainde leidinggevende langer hun baan
dan medewerkers zonder getrainde leidinggevende?


Wat is Mentorwijs?

 • Een training van 5 bijeenkomsten voor leidinggevenden van mensen met een arbeidsbeperking in reguliere arbeidsorganisaties
 • Doel van de training is om leidinggevenden:
  • praktische handvatten te geven om de aansturing en mentorrol voor werknemers op zich te nemen;
  • zelfvertrouwen te geven bij de dagelijkse begeleiding en bewust te maken van passende omgangsvormen;
  • kennis te bieden over veel voorkomende (psychische) beperkingen;
  • te trainen in vaardigheden voor leiderschapsstijlen, observeren en feedback geven.
 • Deelnemers aan de training Mentorwijs zijn afkomstig van verschillende bedrijven en wisselen tijdens de training kennis en ervaringen uit.

Uitkomsten effectevaluatie Amsterdam UMC

Amsterdam UMC heeft met een vragenlijstonderzoek een effect- en procesevaluatie uitgevoerd. De middelen hiervoor komen van ZonMw uit het programma Vakkundig aan het Werk. De belangrijkste uitkomsten zijn:

 1. Leidinggevenden die hebben deelgenomen aan de training zijn heel tevreden over de training en hebben meer kennis en meer vertrouwen in hun eigen kunnen voor de begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking.
 2. Medewerkers in het onderzoek gaven aan dat de communicatie beter verliep en de
  houding van leidinggevenden tegenover werknemers positief was veranderd.
 3. De training heeft ook een positief effect op de duurzame inzetbaarheid van werknemers op de korte termijn. Om op de lange termijn positieve effecten op duurzame inzetbaarheid te behouden, is meer nodig dan alleen een training.

De laatste conclusie sluit aan bij de visie van waaruit SBCM werkt: voor duurzame inzetbaarheid is structurele en integrale aandacht nodig van werknemer én werkgever door het blijven stimuleren van intrinsieke motivatie, eigen regie en het zetten van (kleine) stappen door de werknemer en het ondersteunen en faciliteren daarvan door de werkgever. Daarbij is het van belang dat de instrumenten en ondersteuning van de werkgever aansluit op kenmerken en behoefte van de doelgroep (inclusief HR-beleid en -instrumenten).

Over Mentorwijs en duurzame inzetbaarheid

Meer weten over duurzame inzetbaarheid? Kijk dan op onze website voor het programma ‘Samen aan de bal’. Met dit programma inspireren en stimuleren we organisaties om duurzame inzetbaarheid te versterken. Bekijk voor meer informatie over de evaluatie van Mentorwijs de factsheet van TNO of het volledige Engelstalige artikel over het onderzoek.