Geef jouw feedback op de SBCM-materialen algemene werknemersvaardigheden!

Geef jouw feedback op de SBCM-materialen algemene werknemersvaardigheden!

Voor medewerkers of werkzoekenden met weinig of geen opleiding is het belangrijk om hun algemene werknemersvaardigheden te blijven ontwikkelen. Om ze daarbij te helpen biedt SBCM diverse online leerprogramma’s en offline materialen aan. Dat willen we in de toekomst blijven doen, en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken.

De komende tijd gaan we onderzoeken in hoeverre deze materialen aangepast en/of uitgebreid moeten worden, en wat er nodig is om dit goed in te kunnen zetten. Wil je hiervoor input leveren? Vul dan deze vragenlijst in. Wil je (eerst) meer weten over de verschillende programma’s en materialen? Bekijk dan hieronder het aanbod van SBCM.

Online leerprogramma’s werknemersvaardigheden

Op de WERK-portal.nl staat een groot aanbod van gratis online leerprogramma’s voor mensen met weinig of geen opleiding, zoals:

  • Programma’s die ondersteunen bij het ontwikkelen van algemene werknemersvaardigheden zijn Werkfit en Aan de slag blijven. In deze twee programma’s gaat het om vaardigheden als samenwerken, instructies opvolgen, veilig werken, omgaan met veranderingen en (tijdig) hulp vragen.
  • Programma’s die uitgebreider op een onderwerp ingaan, zoals de programma’s Veilig Werken (met modules voor vijf sectoren), Omgaan met elkaar (over agressie en pesten op de werkvloer) en Geef Kleur aan je werk (over werkplezier).

De online leerprogramma’s bevatten veel beeldmateriaal (video’s, animaties, afbeeldingen) en zijn audio-ondersteund, zodat het ook geschikt is voor mensen die lezen lastig vinden. Bij elk programma is voor de begeleider een handleiding beschikbaar met achtergrondinformatie, deze zijn te vinden op de WERK-portal.nl onder de knop ‘Voor Organisaties – Materiaal bij de programma’s’. Om de programma’s op te starten is het niet nodig om een account aan te maken. Dit kan wel en heeft als voordeel dat een deelnemer kan zien welke (onderdelen van) programma’s al zijn doorlopen of mee bezig is.

Handreikingen met aanvullende werk- of gesprekvormen

Bij een aantal programma’s op WERK-portal.nl zijn ook handreikingen ontwikkeld als extra hulpmiddel binnen het leertraject. In de handreikingen staan bijvoorbeeld gesprekstips, gespreksonderwerpen, werkvormen en hulpmiddelen voor het voeren van een gesprek. Voor de volgende programma’s is een handreiking beschikbaar: Solliciteren, Aan de slag blijven en Omgaan met elkaar. Deze zijn te vinden op de WERK-portal.nl onder de knop ‘Voor organisaties – Materiaal bij de programma’s’. Onder de knop ‘Voor organisaties – Programma’s voor professionals’ is ook een kort webinar (circa een kwartier) te vinden over hoe je programma’s op de WERK-portal.nl kunt inzetten. Zelfstandig, in groepsverband of in combinatie met andere leermiddelen (blended learning).

Methodiek WerkPlekOpleiden

SBCM heeft in het verleden de methodiek WerkPlekOpleiden (WPO) laten ontwikkelen. Deze methodiek houdt in dat een medewerker via praktische instructies en opdrachten gedrag aanleert dat gewenst is in een werksituatie. Na enige tijd wordt getoetst of de medewerker dit gedrag zich eigen heeft gemaakt. De werknemerscompetenties die bij WPO gebruikt worden sluiten aan op het AKA-kwalificatiedossier en zijn beschreven als 20 gedragscomponenten. De methode bestaat uit drie moeilijkheidsniveaus. Het hoogste niveau, komt volledig overeen met het mbo 1 niveau, (Entree-niveau, AKA = Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent). Deze opsplitsing biedt de mogelijkheid om mensen voor wie entree-niveau te hoog gegrepen is toch ook een ontwikkeltraject aan te bieden. Het programma Werkfit op de WERK-portal.nl is gebaseerd op deze methodiek. Dit programma bestaat uit 20 modules (de 20 gedragscomponenten). Elke module bestaat uit twee lessen. Per les kan je kiezen uit drie niveaus: makkelijk, gemiddeld en moeilijk. In totaal bestaat het programma dus uit 120 lessen.

Geef jouw input om de materialen te verbeteren en/of uit te breiden

Behalve het online programma Werkfit zijn de overige materialen van de WPO-methodiek al een aantal jaren niet meer op onze website te vinden. We horen dat er bij een aantal bedrijven weer behoefte is aan een dergelijke methodiek en om de WPO-materialen (weer) in te zetten. De komende tijd gaan we onderzoeken in hoeverre een aanpassing van de materialen wenselijk is en wat er nodig is om dit goed in te kunnen zetten. Wil je hiervoor input leveren, vul dan deze vragenlijst in. Alvast hartelijk dank!

Meer informatie

Wil je meer weten over de WPO-methodiek en/of de materialen? Stuur dan een e-mail info.sbcm@caop.nl. Je ontvangt dan een link waarmee je WPO-methodiekbeschrijving en de materialen kunt downloaden.