Heb jij een innovatief idee voor de SW? Maak gebruik van de innovatieregeling van SBCM

Heb jij een innovatief idee voor de SW? Maak gebruik van de innovatieregeling van SBCM

Heb jij een innovatief idee voor het bevorderen van sociale en inclusieve werkgelegenheid? Een nieuwe manier om de kansen op passend en duurzaam werk te vergroten voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Maar lukt het door een gebrek aan geld en tijd niet om dit tot uitvoering te brengen? Dan kan de innovatiesubsidie van SBCM daar verandering in brengen.

Met de Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid stimuleert SBCM organisaties en bedrijven om met goede initiatieven te komen gericht op het verbeteren van de toeleiding naar sociale werkgelegenheid, maar ook om de duurzame door- en uitstroom van de doelgroep naar reguliere werkgevers te bevorderen. De doelgroep bestaat uit mensen die niet zelfstandig in staat zijn het minimumloon te verdienen, vallend onder de cao Aan de Slag of de cao SW. Ook personen die in potentie tot een van beide cao’s kunnen gaan behoren, vallen onder de doelgroep.

Breng je idee in de praktijk

Organisaties en bedrijven die actief zijn in de sociale werkgelegenheid komen in aanmerking voor deze subsidieregeling. Als je een idee hebt voor een goed, innovatief en branche overdraagbaar initiatief, dan is een daar een bijdrage van maximaal € 25.000 voor beschikbaar.

Alles wat je moet weten over de innovatieregeling

Heb je een innovatief idee en wil je weten of deze aan de voorwaarden voldoet en hoe je deze subsidie aanvraagt? Ga dan naar onze pagina over de innovatieregeling. Naast de voorwaarden en het aanvraagproces vind je hier ook inspirerende voorbeelden en lees je hoe je met SBCM in contact kan komen voor een vrijblijvend gesprek. Bijvoorbeeld om te sparren over je idee of als je hulp nodig hebt bij het uitwerken van een projectplan.