Het jaarverslag 2022 van SBCM is uit: ontdek wat we hebben bereikt

Het jaarverslag 2022 van SBCM is uit: ontdek wat we hebben bereikt

SBCM presenteert het jaarverslag van 2022. In dit verslag vind je de resultaten van het afgelopen jaar, de inhoudelijk gezien belangrijkste speerpunten en de activiteiten die we in 2022 hebben uitgevoerd om tot een werkbare oplossing te komen voor deze speerpunten en andere vragen.

2022 was het jaar waarin we, in gesprek met het werkveld, een traject zijn gestart om onze rol en meerwaarde te evalueren en te herijken. Dit gebeurde onder nieuwe voorzitter Raymond Vlecken die in april van dat jaar de voorzittershamer overnam van Huib van Olden. Bij zijn start gaf Raymond aan dat hij vooral wil inzetten op het oogsten van alle kennis en tools die de afgelopen jaren door SBCM zijn ontwikkeld. Inzetten op impact dus.

Bekijk het SBCM jaarverslag 2022

In het jaarverslag lees je over onze missie en doelen, hoe we onze activiteiten meer met elkaar hebben verbonden en hoe we beter zicht hebben gekregen op de effecten van onze activiteiten. Daarnaast ontdek je wat in 2022 onze belangrijkste speerpunten waren, gevolgd door de vele activiteiten die we dat jaar hebben ondernomen. Van festival Sterk aan het Werk en de innovatieregeling tot de verschillende kenniskringen, symposiums, congressen en andere bijeenkomsten die zijn georganiseerd.