Kenniskring Ontwikkelen op donderdag 16 februari over de methodiek WerkPlekOpleiden (WPO)

Kenniskring Ontwikkelen op donderdag 16 februari over de methodiek WerkPlekOpleiden (WPO)

Voor deze online bijeenkomst zijn we op zoek naar bedrijven die (in het verleden) ervaring hebben met de SBCM methodiek WerkPlekOpleiden (WPO) en/of Praktijkleren met de praktijkverklaringen aanbieden. In deze bijeenkomst willen we toetsen of een nieuwe eigentijdse versie van WPO wenselijk zou zijn. Aanmelden kan via dit formulier.

Doel van de bijeenkomst

SBCM en TNO zijn een (onderszoeks)project gestart over hoe we leren en ontwikkelen (LLO) van medewerkers in de SW kunnen stimuleren, motiveren en ondersteunen. In de afgelopen periode is hiervoor een casestudy uitgevoerd bij twee sociaal werkbedrijven. De conclusie is dat er behoefte is aan een methodiek om soft skills (algemene werknemersvaardigheden) in kaart te brengen, te ontwikkelen en te monitoren. Ondersteund door (mobiele) technologie die werkleiders/werkplekopleiders in staat stelt om sneller en eenvoudiger een passend ontwikkeltraject klaar te zetten voor medewerkers. En dat de methodiek zowel de werkleider als de medewerker de mogelijkheid biedt om te zien hoe het ontwikkeltraject verloopt en welke doelen inmiddels zijn behaald.

De (offline en online) methodiek WerkPlekOpleiden die SBCM in het verleden heeft laten ontwikkelen, lijkt in deze vraag te voorzien. We willen daarom toetsen of een nieuwe, eigentijdse versie van deze methodiek iets is waar meerdere sociaal werkbedrijven behoefte aan hebben. En aan welke voorwaarden de methodiek moet voldoen om deze ook in de praktijk in te zetten.

Wat houdt de methodiek WPO in?

WerkPlekOpleiden (WPO) is een methode waarmee werkleiders op de werkplek op systematische wijze bij medewerkers werknemerscompetenties ontwikkelen. De medewerker leert via praktische instructies en opdrachten gedrag aan dat gewenst is in een werksituatie. Na enige tijd wordt getoetst of de medewerker dit gedrag eigen gemaakt heeft. De werknemerscompetenties die gebruikt worden bij WPO vloeien voort uit het AKA-kwalificatiedossier en zijn beschreven als twintig gedragscomponenten. Werkleiders kunnen de methode op drie moeilijkheidsniveaus aanbieden. Het hoogste niveau, niveau C, komt volledig overeen met het AKA/Entree-niveau (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent). Deze opsplitsing biedt de mogelijkheid om mensen voor wie mbo 1 niveau (niveau c) te hoog gegrepen is toch ook een ontwikkeltraject aan te bieden.

Meer informatie

Aanmelden voor deze online bijeenkomst kan via dit formulier. Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je wel op de hoogte blijven en/of input meegeven? Vul dan ook het formulier in, zodat je op de verzenlijst komt te staan.