Meld je aan voor het verdiepingsnetwerk Geldzorgen op de werkvloer

Meld je aan voor het verdiepingsnetwerk Geldzorgen op de werkvloer

Veel werkgevers vinden het belangrijk medewerkers met geldzorgen of dreigende geldzorgen te ondersteunen. Wil jij jouw eigen aanpak rondom geldzorgen (door)ontwikkelen en heb je hierbij behoefte aan professionele ondersteuning en intervisie met collega-bedrijven? Meld je dan aan voor het verdiepingsnetwerk Gelzorgen op de werkvloer.

Extra ondersteuning bij (door)ontwikkeling eigen aanpak

SW-werkgevers die extra ondersteuning willen om hun eigen aanpak te (door)ontwikkelen, kunnen zich aanmelden voor het verdiepingsnetwerk Geldzorgen op de werkvloer. In vier tot vijf bijeenkomsten ga je aan de slag met jouw eigen vraagstuk onder begeleiding van een inhoudelijk expert en met intervisie van collega-bedrijven. De inhoudelijk expert is Rosanne Oomkens, onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht.

Mede op basis van de geleerde lessen en ervaringen uit het verdiepingsnetwerk wil SBCM een routekaart speciaal voor SW-werkgevers ontwikkelen. Factoren die bepalen wat het beste werkt, zijn namelijk vaak sectorspecifiek. Het uitgangspunt van de routekaart is: welke aanpak werkt onder welke omstandigheden of onder welke context, voor welk type organisatie of voor welke type medewerkers?

Tips voor implementatie ondersteuningsaanbod

Er bestaan al veel tips, initiatieven en instrumenten voor werkgevers om met dit thema aan de slag te gaan. Toch blijkt het implementeren ervan in de eigen organisatie vaak lastig in de praktijk. Om werkgevers hierbij te ondersteunen, heeft de Hogeschool Utrecht met subsidie van Instituut Gak de toolkit Schulden in Bedrijf ontwikkeld. In de toolkit staan concrete tips in de vorm van korte video’s en praktijkvoorbeelden voor de implementatie van het ondersteuningsaanbod. De toolkit bouwt voort op wat er al bestaat in het veld en versterkt bestaande initiatieven.

Meer informatie

Heb je interesse in deelname aan het Verdiepingsnetwerk? Stuur dan een e-mail naar Paula Mensink (p.mensink@caop.nl). Meer informatie over dit thema is te vinden op www.inclusiefwerkt.nl/schulden. Heb je zelf een tip of goed praktijkvoorbeeld? Mail dit dan naar Paula Mensink (p.mensink@caop.nl).