Op 20 april organiseert Schouders Eronder het slotcongres ´In verbinding´

Op 20 april organiseert Schouders Eronder het slotcongres ´In verbinding´

Schouders Eronder was een tijdelijk, landelijk programma met als doel een professionaliseringsimpuls te geven aan de schuldhulpverlening in Nederland. In het slotcongres op 20 april worden de opbrengsten van zes jaar Schouders Eronder gedeeld. Het programma van het slotcongres vind je op de website van Schouders Eronder.

Leernetwerk met SBCM

In 2020 heeft in samenwerking met SBCM het leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden plaatsgevonden. Vanuit de aanpak van Schouders Eronder werden gemeenten en hun samenwerkingspartners tijdens zes bijeenkomsten ondersteund in het methodisch verkennen van het vraagstuk: wat zijn de knelpunten rondom Arbeidsparticipatie en Schulden? Vervolgens is er gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Van de inzichten uit dit leernetwerk is een whitepaper gemaakt. Deze whitepaper en andere informatie is te vinden op onze themapagina over Schulden.