Werkgevers kunnen de subsidie Tel mee met Taal aanvragen

Werkgevers kunnen de subsidie Tel mee met Taal aanvragen

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2023 subsidie aanvragen om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. De aanvraagperiode voor de subsidieregeling Tel mee met Taal loopt tot en met 28 februari 2023.

Beschikbare subsidie

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheid van jouw werknemers. Dit geldt ook voor ZZP’ers die voor jouw bedrijf werken of werknemers die vallen onder ‘beschut werk’. Het maakt ook niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. Wel geldt er een uitzondering voor sociaal werkbedrijven die onderdeel zijn van een gemeente; zij kunnen geen subsidie aanvragen.

De subsidie is te gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten. Het is goed om te weten dat je de subsidie alleen kunt inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, het rekenvaardigheidsniveau lager dan referentieniveau 2F en het digitaal vaardigheidsniveau lager dan basisniveau 2.

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer, zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden, heeft verschillende voordelen. Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Zo kunnen verbeterde basisvaardigheden fouten op de werkvloer doen afnemen en gaan de werkstress én het ziekteverzuim omlaag. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Tot slot krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken.

Meer informatie

Heb je vragen over deze subsidieregeling of wil je meer informatie? Op 17 en 19 januari zijn er twee online vragenuren over de subsidieregeling. Kijk voor meer informatie op de website van DUS-i of op de website van Tel mee met Taal.