Het Individueel Ontwikkelingsplan: wat doet SBCM ermee?

Het Individueel Ontwikkelingsplan: wat doet SBCM ermee?

Het bestuur van SBCM heeft het individueel ontwikkelingsplan (IOP) uitgeroepen tot speerpunt voor 2024. Maar wat houdt het IOP eigenlijk in? Hoe kan het bijdragen aan groei? En welke activiteiten organiseert SBCM rondom dit thema? We vertellen je er graag meer over! Daarom vind je in deze nieuwsbrief nu maandelijks een update over de stand van zaken met betrekking tot het IOP, met in deze editie: de achtergrond en het plan.

De aanleiding

Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in sociale ontwikkelbedrijven te bevorderen, is het voeren van het individueel ontwikkelingsplan tussen werknemer en leidinggevende essentieel. In de praktijk heeft dit gesprek verschillende benamingen, zoals het goede gesprek of het ontwikkelgesprek. Het IOP is een waardevol instrument voor groei en ontwikkeling, en het omvat het volledige gespreksproces over duurzame inzetbaarheid (gezondheid, werkplezier en ontwikkeling) tussen leidinggevende en werknemer.

Inventarisatie

SBCM heeft onlangs de behoeften van organisaties geïnventariseerd als het gaat om het (verder) ontwikkelen en integreren van een gestructureerd IOP. Deze inventarisatie vond plaats door middel van interviews met organisaties die zich hiervoor hebben aangemeld. Op basis van deze resultaten kan SBCM nu aan de slag met het ontwikkelen van ondersteunend materiaal.

Het plan

SBCM wil in cocreatie met de branche (inclusief werknemers) praktische handvatten ontwikkelen. Het doel is om het individueel ontwikkelingsplan tussen leidinggevenden en werknemers effectiever te maken. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat het eenvoudiger wordt om deze gesprekken te voeren en ze goed op te volgen. Daarom zijn nu zeven proeftuinen opgericht, waarin we de bevindingen met je delen. De proeftuinen bevinden zich momenteel nog in de opstartfase. In het vervolg van deze nieuwsupdate delen we meer informatie over deze proeftuinen.

Aanpak

De aanpak is gericht op drie V’s, namelijk:

  1. Vertrekpunten voor een IOP (visie en ontwikkelmogelijkheden),
  2. Vaardigheden voor gespreksvoering bij leidinggevenden en werknemers, en
  3. Voorbereiding op het IOP (met aandacht voor de eigen regie van de werknemer).

Zelf ervaren?

Het congres De Professional Centraal op 21 maart staat ook in het teken van het IOP. Hier delen we de eerste ervaringen uit de proeftuinen en laten we je zelf ervaren wat een goed gesprek inhoudt. Wil je hierbij zijn? Meld je dan hier aan.