Subsidieronde Tel mee met Taal van start!

Subsidieronde Tel mee met Taal van start!

Wil jij investeren in de basisvaardigheden (taal, rekenen of digitale vaardigheden) van werknemers op de werkvloer? Via Tel mee met Taal is er jaarlijkse subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden van werknemers. Je kunt de subsidie t/m 29 februari aanvragen!

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft verschillende voordelen. Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor jou als werkgever. Zo kunnen verbeterde basisvaardigheden ervoor zorgen dat fouten op de werkvloer, werkstress en ziekteverzuim afnemen. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat werknemers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Tot slot krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Als werkgever kun je de subsidie aanvragen voor scholing van werknemers. Voor SW-werkgevers geldt wel dat zij geen onderdeel mogen zijn van een gemeente. De subsidie kan ingezet worden voor activiteiten gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid, rekenvaardigheid of betere digitale vaardigheden. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

Digitale inclusie is steeds belangrijker. Lees in de ervaringen van project Digitaler naar Werk waarom dit zo belangrijk is en hoe medewerkers hierin getraind zijn.

Meer informatie

Lees meer informatie over de subsidie Tel mee met Taal.