Home » Actueel » Blog individueel ontwikkelingsplan: de gesprekskaart
Actueel

Blog individueel ontwikkelingsplan: de gesprekskaart

Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is uitgeroepen tot speerpunt van SBCM. In de praktijk wordt het IOP ook wel dialooggesprek of het goede gesprek genoemd. Het is volgens ons dé sleutel tot gezond en plezierig werken van werknemers in sociaal ontwikkelbedrijven. In deze maandelijkse blog vertellen we je meer over wat het IOP inhoudt en wat SBCM hiermee doet, met deze keer uitgelicht: de gesprekskaart.

Makkelijker, eenvoudiger, leuker

SBCM ontwikkelt samen met sociaal ontwikkelbedrijven (inclusief werknemers) praktische handvatten om de gesprekken over het individueel ontwikkelingsplan tussen leidinggevenden en werknemers makkelijker, eenvoudiger en leuker te maken. Daarom zijn zeven proeftuinen ingesteld vanuit de 3 V’s: Vertrekpunten, Vaardigheden en Voorbereiding. De gesprekskaart valt onder de V van Vaardigheden.

Anders kijken

Het doel van deze proeftuinen is om handvatten te ontwikkelen om het IOP-gesprek op een andere manier te voeren en om op een aansprekende manier afspraken vast te leggen. In de proeftuinen experimenteren we met een andere manier van kijken waarin het samen ontwikkelen centraal staat.

Wat doen we?

In de proeftuinen ontwikkelen we een individuele gesprekskaart die ingezet kan worden ter versterking van het IOP. Op de gesprekskaart staan de thema’s groei, gezond en plezier van de toolbox ‘Ik ben aan de bal’. Daarnaast geeft het een format voor het vastleggen van afspraken op een individuele kaart. Ook is er een teamkaart waarop gedeelde afspraken met het team genoteerd kunnen worden. Deze teamkaart kan je ophangen op de teamkamer om zo andere medewerkers en teams een beeld te geven van elkaars ontwikkelwensen en het gesprek daarover te stimuleren.

Stand van zaken en vervolg

Het concept van de gesprekskaart is besproken met de vijf deelnemende sociaal ontwikkelbedrijven. De eerste reacties zijn positief. Werknemers, leidinggevenden en (HR-)professionals van deze sociaal ontwikkelbedrijven gaan met de materialen aan de slag en proberen deze werkwijze uit in de praktijk. De volgende stap is om op basis van de ervaringen de gesprekskaart verder aan te passen. Uiteindelijk wordt deze gesprekskaart, inclusief handleiding, opgenomen in de toolbox die eind 2024 wordt opgeleverd.

Wil je meer weten over het hele project en wat de andere proeftuinen zijn? Lees dan de eerdere artikelen over het IOP of neem contact op met projectleider Petra Oldenhage.

Meer informatie?

Delen op socials