Home » Actueel » Dialoog en Participatie met de achterban op 18 juni
Actueel

Dialoog en Participatie met de achterban op 18 juni

Als ondernemingsraad wil je graag horen wat er echt bij de achterban leeft én je wilt hen betrekken bij het OR-werk. Dialoog en participatie zijn daarbij essentieel. Deze twee elementen creëren een inclusieve omgeving waarin verschillende perspectieven gehoord en gewaardeerd worden. Dit komt ook terug tijdens de platformbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen en secretarissen in de SW/SOB op dinsdag 18 juni.

Een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen waarin een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij betrokkenen. Dit bevordert begrip, samenwerken en het nemen van weloverwogen beslissingen die rekening houden met diverse belangen en behoeften. Verdiep je verder in Dialoog en Participatie tijdens de platformbijeenkomst ´Dialoog en Participatie met de achterban´. In deze bijeenkomst gaan we in op het volgende:

 

  • Visievorming op dialoog, participatie en medezeggenschap;
  • De Participatieladder: OR en participatie van achterban;
  • De rol van de OR bij medewerkersparticipatie in de organisatie.

Zorg dat je erbij bent!

Wil je meer weten over deze bijeenkomst? Bekijk dan de uitnodiging. Hierin vind je meer informatie over de bijeenkomst en de mogelijkheid tot aanmelden. Wij verwelkomen je graag op 18 juni!

 

Direct naar de informatie

Delen op socials