Home » Actueel » Eerste stappen naar een actuele Arbocatalogus SW
Actueel

Eerste stappen naar een actuele Arbocatalogus SW

cartoon man met gereedschap

De Arbocatalogus SW is verouderd. Daarom werkt SBCM sinds het najaar van 2023 samen met professionals uit verschillende organisaties om deze te actualiseren. Het doel is om een praktische toolbox te ontwikkelen die sociaal ontwikkelbedrijven kan helpen om veilig en gezond werken te stimuleren.

Start van de werkgroepen

Er zijn twee werkgroepen gestart met de actualisatie van de eerste arbeidsrisico’s uit de Arbocatalogus SW, namelijk Lawaai en Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Deze werkgroepen bestaan uit de (arbo)professionals van sociaal ontwikkelbedrijven en externe deskundigen. Daarnaast maken we gebruik van de klankbordgroep Arbo vanuit Cedris en is er een stuurgroep gevormd met zowel werkgevers als werknemers.

Oplevering

De verwachting is dat we in 2024 de arbeidsrisico´s Lawaai en PSA opleveren. Daarna beginnen we met de actualisatie van de overige thema´s uit de Arbocatalogus SW.

Stand van zaken

Op dit moment wordt het advies van de stuurgroep voorgelegd aan het bestuur van SBCM. Dit advies omvat een raamwerk voor de opbouw van de arbocatalogus, een voorstel voor de inhoud én een aantal uitgangspunten. Zo willen we het arbeidsrisico Lawaai breder aanpakken en onder de titel ´geluid´ ook thema’s als hinderlijk geluid, adviezen voor een prikkelarme werkomgeving en adviezen voor werken met dove en slechthorende werknemers opnemen. Het risico PSA splitsen we op in de thema’s ‘sociale veiligheid’ en ‘werkdruk in balans’.

Wil je weten wat er in de huidige Arbocatalogus SW staat? Bekijk onze website.

Meer informatie?

Delen op socials