Home » Actueel » Behoefte aan steun voor mantelzorgers
Actueel

Behoefte aan steun voor mantelzorgers

Het bespreekbaar maken van mantelzorg blijkt nog steeds een uitdaging. Toch is mantelzorg een onderwerp dat steeds groter en belangrijker wordt vanwege de vergrijzing en de toenemende druk op de zorg. De juiste ondersteuning op de werkplek zorgt ervoor dat een mantelzorger aan het werk kan blijven en in balans is. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer samen zorgen voor dat evenwicht.

Behoefte van werkende mantelzorgers

De meeste mantelzorgers hebben behoefte aan begrip en flexibiliteit. De opties om mantelzorgers te ondersteunen verschillen per organisatie en per functie. Het is vooral maatwerk en vaak minder ingewikkeld dan gedacht. Sommige mantelzorgers hebben behoefte aan flexibele werktijden, terwijl anderen juist geholpen zijn met vrije zaterdagen en het kunnen opnemen van dagen die dan op een ander moment gecompenseerd kunnen worden.

“Het is misschien een open deur, maar kijk altijd waar gedrag vandaan komt. En neem daarbij ook het thema Mantelzorg mee. Mantelzorgers brengen dit zelf niet altijd ter sprake, omdat ze hun taken vanzelfsprekend vinden. Maar er is zoveel mogelijk binnen de gemeente. Denk alleen maar aan de Mantelzorg-bonus die sommige gemeenten verstrekken met een waarde die kan oplopen tot 100 euro. Het zou mooi zijn als die ook terechtkomt bij werknemers die daar recht op hebben!”

Inge Pijpers, Den Haag Werkt

Wat kun je als werkgever doen?

Als leidinggevende kun je veel problemen voorkomen als je weet wat er bij iemand thuis speelt. Het helpt als leidinggevende om initiatief te nemen en de situatie te bespreken en begrip te tonen. Uiteraard is dit geen eenrichtingsverkeer en moeten werknemers ook nadenken over hoe zij zorgtaken kunnen combineren met hun werk en dit met hun leidinggevende bespreken. Wel is het van belang dat werknemers weten dat de directie achter hen staat. Alleen samen kun je tot oplossingen komen.

Ook is het goed om collega’s erbij te betrekken. Zij kunnen meedenken en zijn vaak bereid te helpen als ze weten wat er bij iemand thuis speelt. Het is belangrijk dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Spreek met elkaar af om de situatie na een paar maanden opnieuw samen te bekijken om te zien of de gemaakte afspraken nog steeds nodig zijn.

Handige tips

Hieronder een aantal handige tips om mantelzorg bespreekbaar te maken en zo werk en mantelzorg in balans te houden.

Voor de organisatie

 • Zorg dat beleid en regelingen in de organisatie bekend, bespreekbaar, up-to-date en vindbaar zijn.
 • Maak werk en mantelzorg een vast bespreekpunt tussen leidinggevende en werknemers.
 • Maak bekend waar men binnen en buiten de organisatie terecht kan voor ondersteuning.

Voor leidinggevenden

 • Maak het bespreekbaar! Vraag actief naar de combinatie van werk en mantelzorg.
 • Geef aandacht en begrip, denk mee met oplossingen, op korte en lange termijn.
 • Denk niet in kosten, maar in baten op de lange termijn: inzetbaarheid, gezondheid, trouw aan en betrokkenheid bij de organisatie.
 • Leg afspraken vast, evalueer regelmatig en pas aan wanneer nodig.

Voor collega’s

 • Maak het in het team bespreekbaar, vraag actief naar de combinatie van werk en mantelzorg.
 • Geef aandacht en begrip, denk mee over oplossingen, kan werk (tijdelijk) overgenomen worden?
 • Houd de teamspirit in gedachten: Samen leven, samen werken, samen zorgen. Het kan ook jou overkomen dat je mantelzorger wordt.

Voor mantelzorgers

 • Maak het op tijd bespreekbaar, vraag actief om oplossingen.
 • Denk na over welke ondersteuning kan helpen en sta open voor suggesties.
 • Zorg dat leidinggevende en collega’s zich kunnen inleven in jouw situatie. Dat levert begrip op.
 • Leg afspraken vast en evalueer regelmatig. Werken ze nog goed voor jou en de organisatie?

“Enige tijd geleden viel het ons op dat één van onze werknemers zo moe was dat hij bijna in slaap viel boven zijn werk. In een gesprek bleek dat hij náást zijn werk ook de zorg had voor zijn zieke vrouw en het huishouden runde. Gelukkig hebben we binnen Den Haag Werkt bedrijfsmaatschappelijke werkers in dienst. In overleg met de werknemer is uiteindelijk geregeld dat zijn vrouw én hijzelf konden verhuizen naar een zorginstelling. Zo kon hij de zorg uit handen geven en meer energie voor zichzelf over houden. ”

Inge Pijpers, Den Haag Werkt

Direct naar de informatie

Delen op socials