Home » Actueel » Medewerkerstevredenheid in SW hoger dan landelijk gemiddelde
Actueel

Medewerkerstevredenheid in SW hoger dan landelijk gemiddelde

Uit het benchmarkonderzoek naar medewerkerstevredenheid in de sociale werkgelegenheid over 2020-2022 blijkt dat werknemers bij sociale werkbedrijven hoger scoren op tevredenheid dan het gemiddelde van alle bedrijven in Nederland. Zo geven werknemers de tevredenheid met het werk, de werkplek en de samenwerking met collega´s een score van bijna een 8.

Tevredenheid leidinggevenden

Ook de tevredenheid onder leidinggevenden in de sociale werkgelegenheid is hoog en stijgt nog steeds. De werkplek en tevredenheid over het sociale ontwikkelbedrijf zijn eveneens ruim voldoende en scoren daarmee aanzienlijk hoger dan de tevredenheid van de gemiddelde werknemer.

Verschillen tussen groepen

Kijkend naar de verschillen tussen diverse groepen, valt het op dat individueel gedetacheerden het meest tevreden zijn. Daarentegen scoort de groep beschut werk relatief het laagst op tevredenheid, maar ook deze score is nog steeds ruim voldoende.

Wat kun je met de resultaten?

De benchmark MTO-SW geeft sociale werkbedrijven inzage in de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers. Ook laat het zien welke werkaspecten van belang zijn om de tevredenheid te vergroten. Met deze resultaten kun je een dialoog starten over werk, persoonlijke ontwikkeling en doorstroom binnen en buiten het sociaal ontwikkelbedrijf.

Over de benchmark

SBCM laat jaarlijks een landelijke benchmark rapportage opstellen over de vraag hoe werknemers van sociale werkbedrijven hun werk en werkomgeving beleven. Om de uitkomsten van de sociale ontwikkelbedrijven te kunnen vergelijken, zet SBCM de scores af tegen de Benchmark Nederland (BM).

Bekijk de MTO-SW benchmarkrapportage 2020-2022.

Direct naar de informatie?

Delen op socials