Home » Actueel » Nieuwe banenmethodiek: Hoe verbind je werkgelegenheid aan inclusie?
Actueel

Nieuwe banenmethodiek: Hoe verbind je werkgelegenheid aan inclusie?

Werkbedrijf Lelystad experimenteert samen met diverse partners met de nieuwe banenmethodiek. Dit is een manier om werkgevers te betrekken bij een inclusieve arbeidsmarkt. Met als doel dat zij zich richten op concrete, nieuwe banen die ontstaan door de economische groei in een bedrijf. In de eindrapportage Nieuwe Banen Lelystad lees je de belangrijkste lessen uit dit project.

De uitgangspunten van de nieuwe banenmethodiek zijn:

  1. Niet de werkzoekende, maar de baan staat centraal.
  2. Werkgevers anticiperen op de groei van hun organisatie en inventariseren welke nieuwe banen zullen ontstaan.
  3. Voordat de baan daadwerkelijk beschikbaar komt, ontwikkelt de werkzoekende de benodigde vaardigheden. Dit leerproces kan plaatsvinden bij de werkgever, het sociaal ontwikkelbedrijf, een andere werkgever of het Regionaal Opleidingencentrum (ROC). Vaak start het sociaal ontwikkelbedrijf en/of het ROC met dit leerproces en neemt de betreffende werkgever dit gedurende het traject over.
  4. Na een bepaalde periode (maximaal twee jaar) wordt de nieuwe baan gecreëerd als een duurzame arbeidsplaats.

Voor wie?

Het nieuwe banenproject was gericht op mensen met een situatiegebonden arbeidsbeperking. Zij hebben geen fysieke of psychische beperking, waardoor ze niet in aanmerking komen voor registratie in het doelgroepenregister of beschut werk. Desalniettemin ervaren zij door hun persoonlijke situatie wel ernstige hindernissen om werk te vinden en te behouden. Daarbij gaat het om factoren als langdurige werkloosheid, geen of verouderde opleidingskwalificaties, oudere leeftijd, taal- en digitale vaardigheidsproblemen, armoede en/of schulden.

Lessons learned

Met elf bedrijven zijn tijdens de pilot 37 baan-kandidaat-trajecten uitgevoerd. De inleerperiode duurde 1 tot 12 maanden. De pilot leverde de volgende lessen op:

  • De uitvoering van de stappen in de methodiek moet in de praktijk worden afgestemd op de behoeften en de actuele situatie van de werkgever. Zelfs de volgorde van de stappen kan in overleg met de werkgever worden aangepast.
  • Het succes van het traject hangt af van een goede match. De vraag van de werkgever moet centraal staan en men moet uitgaan van de vaardigheden van de werkzoekende in plaats van hun ervaring en beroep. Het is van belang dat de kandidaat de juiste begeleiding ontvangt.
  • Wat vernieuwend is aan de methodiek is dat werkgevers vooruitkijken en het sociaal ontwikkelbedrijf vanuit dat toekomstperspectief met de werkgever in gesprek gaat. Het initiatief voor deze gesprekken ligt bij het bedrijf.
  • De toepassing van de nieuwe banenmethodiek kan met één werkgever of met meerdere werkgevers worden gerealiseerd.